Hà Tĩnh thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
EmailPrintAa
10:38 07/04/2021

Hà Tĩnh đã hoàn tất việc thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21.526 thành viên tại khu vực bỏ phiếu của 216 xã, phường, thị trấn.

Cán bộ Phòng Nội vụ thị xã Hồng Lĩnh bàn bạc, thảo luận các kế hoạch triển khai công tác bầu cử

Cụ thể, TP. Hà Tĩnh lập 91 tổ bầu cử với 1.486 thành viên; TX. Kỳ Anh: 81 tổ với 1.212 thành viên; TX. Hồng Lĩnh: 30 tổ với 405 thành viên.

Các huyện: Thạch Hà có 146 tổ với 2.082 thành viên; Nghi Xuân 113 tổ với 1.882 thành viên; Can Lộc 134 tổ với 1.893 thành viên; Hương Sơn 141 tổ với 2.138 thành viên; Hương Khê 137 tổ với 2.016 thành viên; Cẩm Xuyên 157 tổ với 2.270 thành viên; Lộc Hà 83 tổ với 1.281 thành viên; Vũ Quang 70 tổ với 917 thành viên; Đức Thọ 120 tổ với 1.758 thành viên; Kỳ Anh 141 tổ với 2.186 thành viên.

Trong 1.444 tổ bầu cử nêu trên, có 7 tổ bầu cử trong lực lượng vũ trang tại 4 địa phương: TP. Hà Tĩnh (4 tổ), huyện Cẩm Xuyên (1 tổ), huyện Thạch Hà (1 tổ) và huyện Đức Thọ (1 tổ).

Theo Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mỗi tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm: tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn như: phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu; bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu và phiếu bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND từ các ban bầu cử tương ứng; phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri.

Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử (tức là từ ngày 13/5 đến ngày 22/5); kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND từng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để gửi đến các ban bầu cử tương ứng và một số nhiệm vụ, quyền hạn khác.

Theo Baohatinh.vn

    Ý kiến bạn đọc