Lắng nghe và kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri
EmailPrintAa
12:37 12/05/2021

Sáng 12/5, tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giữa các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 11, huyện Hương Sơn và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XX, đơn vị bầu cử số 02.

Tại các điểm, cử tri đã nghe lãnh đạo MTTQ tỉnh, huyện thông qua tiểu sử tóm tắt và các ứng củ viên báo cáo chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XX.

Trưởng ban Tuyên giáo và Phong trào MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền thông qua tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn khi được cơ quan, địa phương nơi cư trú và Ủy ban MTTQ tỉnh tín nhiệm giới thiệu ứng cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Trần Tú Anh , Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Tú Anh hứa nếu tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND và Thường trực HĐND tỉnh để góp phần khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Duy trì mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với cử tri, đặc biệt là cử tri nơi ứng cử; luôn lắng nghe, trao đổi, nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến HĐND tỉnh. Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả; bao gồm quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, hoạt động các kỳ họp, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện để các đại biểu phát huy trách nhiệm, năng lực, sở trường trong hoạt động cơ quan dân cử.

Tập trung sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để cùng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết của HĐND tỉnh; trong đó, đặc biệt quan tâm hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tập trung xây dựng tỉnh nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn trong thực hiện các phong trào; động viên, chia sẻ, hỗ trợ, góp phần thiết thực thúc đẩy huyện Hương Sơn ngày càng phát triển; phấn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển, văn minh; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Thủy , Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Thủy hứa sẽ tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh nhà và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp với các sở, ban, ngành để huy động các nguồn lực về vốn, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, tư vấn thị trường, giá cả hàng hóa, vật tư nông nghiệp, pháp lý, quảng bá, xúc tiến thương mại... cho nông dân. Ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật - công nghệ mới vào sản xuất theo hướng hữu cơ; nông nghiệp sạch có liên kết; quan tâm đến kết nối số, kinh tế số trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm hỗ trợ nông dân nghèo, cận nghèo.

Nghiên cứu, phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hương Sơn, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với lợi thế vườn - đồi - rừng; trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại theo hướng liên kết, sạch, an toàn, kinh tế rừng bền vững. Có giải pháp mạnh để thực hiện tích tụ ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn, góp phần đưa Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển vào năm 2025.

Ứng cử viên Trương Quang Long , Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Trương Quang Long hứa sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và HĐND tỉnh những yêu cầu cử tri quan tâm, trong đó chú trọng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng. Đề xuất xây dựng hệ thống chính sách về thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ứng cử viên Nguyễn Quang Thọ , Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn

Với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính của huyện, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ hứa sẽ tham mưu các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại đội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết của HĐND tỉnh; phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; sớm đưa huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới bền vững, từng bước trở thành vùng kinh tế năng động phía Tây Bắc của tỉnh.

Ứng cử viên Phan Trung Kiên , Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh: Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, nêu cao trách nhiệm, tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và những vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Kim Nhung , Phó ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh: Nếu trúng cử, tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cho nông dân; không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội...; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế như: vốn, khoa học kỷ thuật, giống, vật tư nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của người nông dân.

Ứng cử viên Uông Thị Kim Yến , Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn: Được làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất các giải pháp để ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến; đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai; các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình.

Sau phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã lần lượt trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hương Sơn Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đề xuất các giải pháp để phòng, chống lũ trên địa bàn xã An Hòa Thịnh gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân…

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XX Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Nếu trúng cử tôi sẽ đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo…

Đánh giá cao chất lượng các chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu HĐND huyện khóa XX, cử tri huyện Hương Sơn mong muốn các ứng cử viên dù trúng cử hay không đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định sẽ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hương Sơn. Có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống lúa chất lượng cao; có chính sách phát triển các trang trại trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của cử tri.

Cử tri Lê Đình Tuất, thôn trưởng thôn Sông Cồn, xã An Hòa Thịnh: Đề nghị có giải pháp hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Hòa Thịnh.

Cử tri Nguyễn Đình Lân, Bí thư Chi bộ thôn Đức Thịnh, xã An Hòa Thịnh: Mong các ứng cử viên khi trúng cử thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra. Nghiên cứu tăng mức chi cho cán bộ không chuyên trách thôn xóm.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị huyện Hương Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu tham mưu các chính sách phát triển nông nghiệp phù hợp điều kiện thực tiễn. Kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với các ứng cử viên, đồng chí đề nghị dù trúng cử hay không đều cần nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Hương Sơn phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống cho Nhân dân trên địa bàn huyện; tiếp tục chăm lo cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, khó khăn và các đối tượng yếu thế. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc