Mỗi ứng cử viên hứa với các cử tri sẽ đem hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt chức trách của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh
EmailPrintAa
15:46 10/05/2021

Sáng ngày 10/5/2021, tại Nhà Văn hóa Thị xã Hồng Lĩnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Hồng Lĩnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng  và Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là 2 trong số 9 ứng viên tiếp xúc cử tri.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng cùng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Theo đó, trong số 9 ứng cử viên, cử tri Hà Tĩnh sẽ bầu lấy 5 người.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang. Số người ứng cử là 4 ứng cử; số đại biểu được bầu là 2.

1. Ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Ông Ngô Văn Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

3. Bà Phan Thị Nguyệt Thu - Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

4. Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn.

Đơn vị bầu cử số 8  đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Hà Tĩnh có 5 người ứng cử, đại biểu được bầu là 3

1. Ông Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

4. Ông Lê Ngọc Hà , Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

5. Ông Trịnh Anh Nam, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Mở đầu phần trình bày chương trình hành động, ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và với tình cảm của người con quê hương xác định sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH.

ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và với tình cảm của người con quê hương xác định sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng hứa sẽ sắp xếp công việc để có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, nắm bắt tình hình thực tiễn tại các địa phương, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đưa tiếng nói của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan liên quan; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân Hà Tĩnh đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển bền vững, văn minh, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Được làm ĐBQH, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa , trong đó lưu tâm đến những luật còn thiếu, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực trong đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế, hội nhập văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… nhằm hướng tới bảo vệ , quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, và các tổ chức, cá nhân.

Ứng cử viên Ngô Văn Huỳnh Phó  - Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ứng cử viên Ngô Văn Huỳnh Phó  - Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh:  Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gần gũi với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với cấp ủy Đảng, Quốc hội, HĐND và chính quyền các cấp. Quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm giám sát của đại biểu dân cử đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Ứng cử viên Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ứng cử viên Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nếu được cử tri tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm, bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri: Luôn chủ động trong điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Cố gắng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; nhất là việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, các vấn đề tồn tại, bất cập trong thực tiễn.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ứng cử viên Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. : Nếu trúng cử vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi sẽ nỗ lực, trách nhiệm góp phần tích cực trong nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Hà tĩnh; quan tâm đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, giải quyết đời sống, việc làm cho nhân dân, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động có đủ năng lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong giai đoạn hiện nay.

Ứng cử viên Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

Ứng cử viên Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh: Nếu được cử tri tín nhiệm giao cho làm người đại diện trong HĐND tỉnh, tôi sẽ có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để phát huy những kinh nghiệm, hiểu biết của mình trong cơ quan dân cử và trong quá trình công tác tại địa phương. Tích cực cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh đề xuất, tham mưu các nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và HĐND tỉnh nói riêng.

Ứng cử viên Lê Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ứng cử viên Lê Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Nếu được bầu là đại biểu HĐND, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tập trung trí tuệ để cùng với tập thể lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Ứng cử viên Trịnh Anh Nam - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hồng Lĩnh

Ứng cử viên Trịnh Anh Nam - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hồng Lĩnh.  Nếu được Nhân dân tin tưởng, bản thân tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ về mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp; tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn có trách nhiệm, có hiệu quả tại các kỳ họp; tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TX Hồng Lĩnh thống nhất và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, bày tỏ tâm tư, kỳ vọng các ứng cử viên khi được bầu làm ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đúng với lời hứa của mình, nhất là việc phản ánh, giải quyết đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh nói riêng. Cử tri TX Hồng Lĩnh mong muốn, trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên được tín nhiệm, tin tưởng bầu là đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh quan tâm đến cải cách hành chính; chính sách hộ trợ phụ cấp cho cán bộ đoàn thể, thôn, tổ dân phố; tiếp tục hỗ trợ TX Hồng Lĩnh phát triển theo hướng kinh tế đô thị, lấy phát triển các ngành công nghiệp nhẹ làm động lực chính của nền kinh tế.

Cử tri Võ Thanh Định - phường Trung Lương: Các ứng cử viên nếu được bầu là đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh cần quan tâm hơn nữa đối với các chính sách huy động nguồn lực để đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III, đô thị văn minh, hiện đại

Đại diện các ứng cử viên, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cảm ơn các ý kiến và kỳ vọng của cử tri dành cho người ứng cử.

Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, nếu được cử tri tín nhiệm, mỗi ứng cử viên hứa với các cử tri sẽ đem hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt chức trách của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cũng như HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng mong muốn cử tri TX Hồng Lĩnh tiếp tục có những ý kiến góp ý, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Cùng với đó thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc