Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu chuyên trách
EmailPrintAa
15:43 19/05/2021

Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: Lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử.

Bà Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII,

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Tĩnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình thực hiện tốt chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất , có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Thứ hai , tích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước để áp dụng vào công việc; từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chất vấn tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ ba , thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt trẽ với cử tri và Nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đặc biệt, tập trung nhiều vào những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ tư , nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu chuyên trách; cùng với tập thể lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó trọng tâm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

Thứ năm , cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh và cử tri tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu để tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục huy động thêm các nguồn lực, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển và giải quyết các vấn đề cử tri còn băn khoăn như: Công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số dự án; tình trạng ô nhiễm môi trường, cơ cấu lao động; chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; tổ chức thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật, xử lý các vi phạm pháp luật…

BBT

    Ý kiến bạn đọc