Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành trách nhiệm người đại biểu dân cử
EmailPrintAa
17:16 19/05/2021

Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: Lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú, Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 13

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tôi sẽ nỗ lực, rèn luyện phấn đấu hết mình thực hiện tốt chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất , Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; luôn gương mẫu trong công việc và cuộc sống, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ mật thiết với cử tri, bà con lối xóm nơi cư trú và đồng nghiệp nơi công tác.

Thứ hai, Chủ động và kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, đấu tranh chống các tiêu cực, tai, tệ nạn xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia hoạt động giám sát và quản lý Nhà nước.

Thứ ba , thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước hữu quan và sẻ thường xuyên theo dõi giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19

Thứ tư , tập trung trí tuệ để cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cho HĐND tỉnh, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong đó tập trung trọng tâm vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Thứ năm , cùng với Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Hương Khê phối hợp với lãnh đạo địa phương nghiên cứu các tiềm năng lợi thế của huyện để đề xuất, kiến nghị, tham mưu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ, đầu tư nguồn lực để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và xu hướng phát triển ổn định bền vững, trong đó chú trọng khai thác tiềm năng về đất đai, tài nguyên, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết phát triển các sản phẩm, có lợi thế, phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và phát triển chăn nuôi; khai thác tiềm năng về văn hóa, lịch sử, sinh thái để phát triển dịch vụ, du lịch…nhằm đưa Huyện phát triển nhanh, mạnh và bền vững; Nhân dân ấm no hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phạm Xuân Phú - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

    Ý kiến bạn đọc