Phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
EmailPrintAa
15:45 13/04/2021

Sáng 13/4, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với trưởng, phó các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát cơ sở để nghe báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo, những khó khăn liên quan đến công tác bầu cử. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc

Chủ động tiếp nhận và giải quyết KNTC liên quan đến bầu cử

Nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh xác định rõ: việc giải quyết KNTC phải được triển khai kịp thời, chính xác, đúng quy trình, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường báo cáo tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh trong Quý I năm 2021.

Quý I năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các huyện, thành, thị tiếp nhận 35 văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh yêu cầu giải quyết, báo cáo về khiếu nại, tố cáo. Hầu hết các yêu cầu này đã được các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời và đầy đủ theo đúng yêu cầu.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành báo cáo tiến độ xử lý, giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo cho công dân.

Các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết các vụ việc từ cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn KNTC, kiến nghị phản ánh được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chặt chẽ, kịp thời hơn.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo một số vụ việc trên địa bàn.

Theo báo cáo của 13 huyện, thành, thị, quý I/2021, toàn tỉnh thụ lý 593 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các lĩnh vực có nhiều đơn thư KNTC, kiến nghị phản ánh là: đất đai, bồi thường GPMB, chế độ chính sách... Hiện, đã giải quyết xong 395 vụ việc/593 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,6%.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề xuất cần phân loại các lĩnh vực đơn thư KNTC để giải quyết.

Tại buổi làm việc, đại biểu các huyện, thị, thành đã báo cáo những vụ việc nổi cộm tại địa phương và phương án giải quyết, xử lý; đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cho rằng, phần lớn các vụ việc vẫn là thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền các cấp; những vụ việc nào giải quyết được cần ưu tiên xử lý ngay

Các địa phương hiện đã và đang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân; làm tốt công tác đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục với người dân... nên không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện, đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử

Cùng với các địa phương, 4 đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy và các đoàn BTV các huyện, thị, thành ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát nắm tình hình ở cơ sở, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các bước; chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC kéo dài; xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Các địa phương cần phân định rõ quá trình giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc cấp nào; gắn với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đối với những vụ việc cấp Trung ương, cấp tỉnh đã có kết luận để nâng cao nhận thức của người dân; góp phần hạn chế KNTC...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: " Các địa phương cần phân định rõ quá trình giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc cấp nào; gắn với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đối với những vụ việc cấp Trung ương, cấp tỉnh đã có kết luận để nâng cao nhận thức của người dân; góp phần hạn chế KNTC... "

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp như: phân loại các lĩnh vực cần phải giải quyết; tăng cường đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội; công khai các hoạt động sai phạm; tập hợp chứng cứ, nắm chắc tình hình; nắm chắc phương án xử lý, giải quyết để đối thoại, trả lời cho Nhân dân.

Đối với đơn thư liên quan trực tiếp tới người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần có kết luận trước hội nghị hiệp thương lần 3.

Phát huy trách nhiệm từng thành viên trong đoàn công tác

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận các địa phương đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. Tuy nhiên, trách nhiệm của một số địa phương, đơn vị trong giải quyết KTNC còn chưa cao dẫn tới số vụ việc phải quyết vẫn còn nhiều.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung xử lý tốt các vụ việc, KNTC, kiến nghị, phản ánh vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Dự báo trong quý II, việc KNTC sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy, cần chủ động nắm chắc tình hình để xử lý; tránh tạo thành điểm nóng về ANTT. Phát huy hết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác dân vận; tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; xem đây là tiêu chí đánh giá xếp loại từng đồng chí trong Ban Thường vụ nhằm nâng cao hiệu quả của các đoàn công tác. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân định kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Địa phương nào có kết quả bầu cử không tốt thì lãnh đạo địa phương đó và đoàn công tác phải chịu trách nhiệm”. Trước mắt, các địa phương cần tập trung cao cho việc phát động phong trào thi đua hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; hoàn thiện việc xây dựng nhà ở kiên cố cho công dân trước tháng 9/2021...

Đối với công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, rà soát lại nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, không đưa vào danh sách bầu cử những trường hợp đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, uy tín thấp và phải có phương án thay thế đảm bảo khách quan, minh bạch.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, trong đó cần phát huy vai trò truyền thanh cơ sở; đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn.

Nguồn Baohatinh.vn

    Ý kiến bạn đọc