Phát huy trách nhiệm thành viên đoàn giám sát để kịp thời hỗ trợ cơ sở trong chuẩn bị bầu cử
EmailPrintAa
16:45 05/05/2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Tú Anh tại cuộc họp đoàn giám sát “công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” vào chiều 5/5/2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát , Tổ thư ký và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đề nghị chia Đoàn giám sát thành 2 tổ; mỗi tổ làm việc trực tiếp với Ủy ban bầu cử xã, huyện và chia thành 2 đợt giám sát để kịp thời hỗ trợ cơ sở.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Khảo sát trực tiếp tại các thôn, xóm và tổ bầu cử về công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Đề nghị chia thành 2 đợt để giám sát liên tục, thường xuyên

Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga: Trong quá trình giám sát cần ghi nhận kịp thời những địa phương làm tốt.

Các tổ cần tập trung giám sát công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử (kế hoạch, hình thức, nội dung tuyên truyền); việc lập và niêm yết danh sách cử tri (tổng số cử tri của địa phương, số người bị mất quyền bầu cử); việc nhận và cấp phát tài liệu bầu cử; kế hoạch in ấn phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; tiểu sử tóm tắt, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; cơ sở vật chất và các thiết bị, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử; kế hoạch đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, y tế (nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19) trước, trong và sau ngày bầu cử; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết...; việc khắc phục, sửa đổi, bổ sung sau kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở các đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Mỗi tổ giám sát chia thành 2 đoàn nhỏ để xem xét kỹ các công tác chuẩn bị bầu cử; yêu cầu Tổ thư ký chuẩn bị kỹ các điều kiện nhằm phục vụ tốt việc giám sát

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị các tổ trong quá trình giám sát tại cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, kịp thời, phù hợp với từng bước của quy trình tổ chức bầu cử theo quy định và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị được giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kết luận cuộc làm việc

Đánh giá rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đơn vị được giám sát trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn; kịp thời ghi nhận những đơn vị làm tốt; phát hiện, kiến nghị khắc phục kịp, bổ cứu thời những tồn tại, vướng mắc; thành viên Đoàn giám sát phát huy trí tuệ, trách nhiệm để kịp thời hỗ trợ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử; góp phần bảo đảm cuộc bầu cử được thực hiện đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thành công; lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ điều kiện tham gia Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc