Thị xã Hồng Lĩnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
EmailPrintAa
11:19 12/04/2021

Ngày 11/4, Ủy ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ Sở Nội vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử (UBBC) thị xã, Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc UBBC phường, xã và 360 thành viên các Tổ bầu cử trên địa bàn thị xã tham dự.

Hội nghị đã được báo cáo viên là chuyên viên Sở Nội vụ quán triệt kỹ các nội dung về nhiệm vụ quyền hạn của Tổ bầu cử; trình tự các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử; kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử. Đồng thời giải đáp các vướng mắc, khó khăn mà thành viên các tổ bầu cử phản ánh tại hội nghị.

Nhiệm kỳ này, theo quy định của Luật, thị xã Hồng Lĩnh được bầu 30 đại biểu HĐND thị xã và 130 đại biểu HĐND các phường, xã. Toàn thị xã có 30 khu vực bỏ phiếu và tương ứng với đó có 30 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Sau hội nghị này, Ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục chỉ đạo UBBC các phường, xã chỉ đạo hướng dẫn các tổ bầu cử bám sát quy định của Luật để thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo mốc thời gian quy định./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc