Tiếp tục chuẩn bị kỹ các điều kiện để đảm bảo bầu cử thành công
EmailPrintAa
15:07 07/05/2021

Sáng ngày 7/5, Đoàn giám sát “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” đã khảo sát, làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Kỳ Nam, Kỳ Hà, phường Hưng Trí và thị xã Kỳ Anh. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng dự.

Đoàn khảo sát việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 1 thôn Minh Đức xã Kỳ Nam, có 211 cử tri...

…Khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Tân Tiến xã Kỳ Nam, có 439 cử tri...

Qua giám sát cho thấy: Thị xã Kỳ Anh gồm 11 đơn vị hành chính (06 phường và 05 xã), với 78 đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố; tổng dân số là 86.816 người, tổng số cử tri là 48.915; trong đó cử tri Nam là 24.106, cử tri Nữ là 24.899. Cử tri được tham gia bỏ phiếu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã là 48.915 cử tri, cư tri được bầu cử 4 cấp là 48.322 cử tri.

…Khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Tân Thành xã Kỳ Nam, tổng số 543 cử tri…

…Khu vực bầu cử số 5, tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, có 249 cử tri.

Ủy ban bầu cử thị xã, các xã, phường đã thông báo rộng rãi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp cấp trên hệ thống thông tin tuyên truyền. Thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách kèm theo tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 81 khu vực bỏ phiếu, trung tâm hành chính công thị xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao đổi với cán bộ thị xã Kỳ Anh và phường Hưng Trí về việc lập, niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn

Triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ban hành các kế hoạch hoạt động đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử; giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, phường. Các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan tổ chức hữu quan có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử.

Khu vực bầu cử số 2, tổ dân phố 2, tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, có 972 cử tri

Ủy ban bầu cử thị xã Kỳ Anh cũng đã hỗ trợ 7,6 tỷ đồng để các xã, phường tu sửa, nâng cấp các hội quán, rạp che nắng của thôn, tổ dân phố; đầu tư cho các đơn vị làm rạp tạm cho những khu vực bỏ phiếu chưa có hội quán như: Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi...; Ủy ban bầu cử đã cung cấp 166 hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ tại các điểm bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn: Thị xã Kỳ Anh đã chuẩn bị chu đáo các phương án đảm bảo an toàn trong trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Trần Xuân Phượng: Thị xã Kỳ Anh đã và đang giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của cử tri liên quan đến ứng cử viên đại biểu HĐND phường, xã

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát, các đại biểu tham dự đề nghị một số xã, phường cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện các bước của quá trình bầu cử. Việc rà soát và lập danh sách cử tri tại các xã, phường còn để xảy ra một số sai sót; có trường hợp chưa ghi nơi tạm trú, thường trú; một số cử tri chưa được đánh dấu cấp được bầu cử; một số danh sách ứng cử viên chưa sắp xếp theo thứ tự như quy định; có một số điểm bỏ phiếu chưa dán đầy đủ danh sách chính thức ứng cử viên…

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Số lao động ở địa phương khác tạm trú trên địa bàn thị xã lớn do đó thị xã Kỳ Anh cần tập trung cao trong lập danh sách cử tri, làm việc trực tiếp cử tri để xem xét nơi bầu cử cụ thể, rõ ràng.

Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Bùi Thị Hồng Sâm: Đề nghị thị xã Kỳ Anh tiếp tục rà soát, sửa đổi một số sai sót trong lập, niêm yết danh sách cử tri

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và chia sẻ những khó khăn thị xã đang gặp phải trong công tác lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo bầu cử.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị thị xã Kỳ Anh thời gian tới cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền; kịp thời sửa đổi những sai sót đoàn giám sát đã chỉ ra; có phương án đảm bảo quyền bầu cử đối với các đối tượng đang thực hiện cách ly do dịch Covid-19; quan tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu; hoàn thiện các điều kiện vật chất tại các địa điểm bỏ phiếu; tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong bầu cử; có kịch bản cụ thể trong trường hợp dịch Covid-19 có thể xảy ra; xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường, xã; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn đã khảo sát tại xã Kỳ Nam, Kỳ Hà và các phường: Kỳ Phương, Hưng Trí.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc