Hương sơn: Quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt để phụ nữ phát triển, trưởng thành
EmailPrintAa
12:23 07/03/2019

Sáng ngày 7/3, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu làm việc với UBND huyện Hương Sơn về chuyên để “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018”. Tham dự buổi làm việc ó thành viên đoàn khảo sát và đại diện TT HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện Hương Sơn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Hùng báo cáo

Theo báo cáo của huyện Hương Sơn hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) các cấp đã chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ. Khoảng cách bất bình đẳng giới được rút ngắn trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trên các lĩnh vực; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

Bình đẳng giới tronng lĩnh vực chính trị: Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác cán bộ nữ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, tham gia HĐND các cấp ngày càng tăng. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện đạt 16,21 % (6 nữ /37 người) cấp ủy xã, thị trấn là 19,89 % (78 nữ/392 người), tăng 3,32 % so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế: Số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện có phụ nữ làm chủ hộ năm 2016 là 31/250 chiếm tỷ lệ 12,4%, năm 2017 là 55/327, chiếm tỷ lệ 16,82 % và năm 2018 là 60/366 chiếm tỷ lệ 16,39 %. Trong đó, quỹ phát triển phụ nữ: Hiện nay có 214 tổ vay vốn với 2376 thành viên, tronng đó 1988 thành viên đang vay vốn với số tiền 18.465.000.000 đồng. Nguồn vốn tiết kiệm tín dụng phụ nữ: Hiện nay có 13 tổ, với 103 thành viên, dư nợ 1.030.000.000 đồng…

Đaị biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu

Bình đẳng gới trên lĩnh vực việc làm, giáo dục – đào tạo, y tế… được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho chị em phát triển. Đội ngũ cán bộ nữ có chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Hương Sơn vẫn đang còn những khó khăn, hạn chế như: Đời sống kinh tế, việc làm của một bộ phận chị em còn gặp khó khăn, không ổn định; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, tham gia lãnh đạo, quản lý mặc dù có tăng nhưng nhìn chung vẫn còn thấp; Vai trò tham mưu của Ban VSTBPN, của Hội LHPN ở một số địa phương thiếu chủ động, thiếu cụ thể, thiếu kịp thời, chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới của huyện Hương Sơn.  Đồng thời một ssos thanh viên đoàn nhận mạnh việc thực hiện các luật: Bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình... đã làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân; huyện cần tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa bằng các chương trình, chính sách hỗ trợ, cho vay vốn để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu

Thay mặt đơàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thời gian tới, Hương Sơn cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ trong tham gia cấp ủy, chính quyền, đại biểu HĐND, ĐBQH và tạo điều kiện hơn nữa trong đào tạo nghề, tạo điều kiện chủ động nâng cao thu nhập. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cần quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em để ngăn chặn bạo lực gia đình, xâm hại tình dục. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tổng hợp đề xuất, kiến nghị Quốc hội tăng cường các giải pháp bình đẳng giới

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc