Sáng ngày 28/5, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát tại phường Trung Lương về tình hình thực hiện công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2019.

09:02 29/05/2019

Thường trực HĐND huyện Vũ Quang vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Dự họp có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, UBMT Tổ quốc huyện và một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

15:10 18/05/2019

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của người dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, từ ngày 11/4 đến ngày 03/5/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã hoàn thành giám sát tại các phường, xã.

11:15 04/05/2019

Sáng nay 23/4/2019, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 3,4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019 và thực hiện phiên giải trình của các ngành: Tài nguyên - Môi trường; Quản lí đô thị và Văn hóa thông tin.

09:25 24/04/2019

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, từ ngày 10 đến ngày 25/3/2019, ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạch Hà đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí trong 3 năm (2016 đến 2018) tại 7 đơn vị trên địa bàn huyện.

10:58 11/04/2019

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh vừa Khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND thị xã về ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020.

22:22 05/04/2019

Từ ngày 09/3-28/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã triển khai giám sát tại các xã, phường trên địa bàn về tình hình thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

16:49 05/04/2019

Đánh giá khách quan, chính xác việc quản lý, sử dụng các loại quỹ và một số khoản huy động đóng góp của Nhân dân, đó là mục đích chính được Ban Kinh tế - xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đặt ra tại cuộc họp chuẩn bị triển khai thực hiện cuộc giám sát chuyên đề.

08:50 28/03/2019

Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn với chủ đề “Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các xã, thị trấn”. Các đồng chí Phạm Hữu Bình - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, các Ban HĐND huyện; Thường trực và các Ban của HĐND các xã, thị trấn.

21:45 26/03/2019

Trên cơ sở thực tế của địa phương, tính từ dầu nhiệm kỳ đến nay huyện Nghi Xuân đã ban hành 3 Nghị quyết về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Chính sách ban hành được tích hợp, rà soát, điều chỉnh trên các chính sách của các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thương mại nông thôn, phát triển bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của huyện, lãi suất vay vốn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn, cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng…

00:05 03/02/2019

Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 của thị xã Hồng Lĩnh. Với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

00:00 03/02/2019

Năm 2018, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh của thị xã.

23:56 02/02/2019

Sau hơn 11 năm thực hiện Nghị định 89/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các Sở ngành cấp tỉnh, với truyền thống năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân... Thành phố Hà tĩnh đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của Tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

23:51 04/02/2019

Sáng 26/12, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX khai mạc kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018; đề ra nhiệm vụ chính năm 2019.

16:07 26/12/2018

Sáng nay ngày 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có Đ/c Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐTBXH, đại diện các phòng, ban HĐND tỉnh. Các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Tạo – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

16:03 23/12/2018

Sáng ngày 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, với chương trình nghị sự diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12.Về dự kỳ họp có các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh bầu tại khu vực Đức Thọ.

15:54 20/12/2018

áng ngày 21/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân khóa XIX. Dự Kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Đinh Quốc Thị, UVBTV Tỉnh uỷ; Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó Đoàn Công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh; các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh; đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghỉ hưu và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 21 xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

15:50 21/12/2018

Những năm qua, công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết luôn được Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lộc Hà quan tâm, chú trọng thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Thường trực, các Ban HĐND huyện thường xuyên có sự trao đổi thông tin để điều hòa, phối hợp trong công tác thẩm tra, bảo đảm các nội dung trình tại kỳ họp HĐND huyện được xem xét toàn diện và có chất lượng. Chất lượng báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng lên, đã đánh giá, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể, thể hiện được chính kiến và có tính phản biện cao. Qua đó, góp phần quan trọng để HĐND huyện ban hành nghị quyết đúng pháp luật, có hiệu lực và mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

20:17 21/11/2018

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, của cả hệ thống chính trị, Nhân dân toàn huyện nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của huyện Hương Khê đã đạt và vượt so với kế hoạch.

19:31 30/11/2018

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp cuối năm 2018) HĐND thị xã khóa VI dự kiến sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày vào giữa tháng 12/2018.

20:56 10/11/2018