Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thạch Hà đã tiến hành giám sát tại các xã: Thạch Văn, Thạch Lạc, Thạch Liên, Thạch Đài, Việt Tiến, Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn và Tân Lâm Hương về việc bố trí các chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn và những người thực hiện các nhiệm vụ khác ở cấp thôn theo tinh thần Nghị định số 34/2019/CP, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh.

11:34 10/12/2020

Vừa qua, Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã tổ chức khảo sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 4 xã, thị trấn và một số cơ sở sản xuất thực phẩm, bếp ăn học sinh trên địa bàn huyện.

11:08 04/12/2020

Chiều ngày 02/12/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND 25 xã, thị trấn để đánh giá kết quả hoạt động phối hợp quý IV, triển khai một số nội dung trong thời gian tới.

10:52 04/12/2020

Từ ngày 16/10 đến ngày 25/11/2020, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện một số cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND thị xã.

19:03 26/11/2020

Sáng ngày 16/11/2020, Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họ chuyên đề) để xem xét và cho ý kiến về danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021, chưa có trong quy hoạch sử dụng đất năm 2020.

11:12 16/11/2020

Chiều 13/11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa IV.

11:03 16/11/2020

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban, giai đoạn 2018-2019. Theo đánh giá, có trên 70% các kiến nghị đã được UBND thị xã, các phòng, ban ngành liên quan và UBND phường, xã quan tâm giải quyết.

10:13 16/11/2020

Chiều 11/11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 - HĐND thị xã khóa VI.

11:08 13/11/2020

Chiều ngày 5/11/2020, Thường trực HĐND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị liên tịch để xem xét về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

14:44 06/11/2020

Sáng 22/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 để thảo luận, thông qua các Nghị quyết quan trọng và triển khai một số nội dung liên quan.

17:35 23/10/2020

Trong tháng 9/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hương Sơn đã tiến hành giám sát việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã, thị trấn và trường học trên địa bàn huyện.

10:06 12/10/2020

Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND huyện giai đoạn 2018 - 2020; phương án xây dựng mô hình thí điểm nuôi cá lồng ở hồ Ngàn trươi và thống nhất một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

16:26 05/10/2020

Chiều 25/9, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 để đánh giá hoạt động của HĐND hai cấp trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2020, thực hiện giải trình, làm rõ một số nội dung trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời qua kế hoạch, nội dung giám sát chuyên đề về thực hiện các cơ chế hỗ trợ theo nghị quyết HĐND thị xã. Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn tham dự.

08:29 28/09/2020

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức cuộc họp để thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương; chương trình Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban giai đoạn 2018 - 2019.

17:11 22/09/2020

Sáng 26/8/2020, Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn, khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cho ý kiến về bổ sung danh mục các công trình đầu tư công trên địa bàn huyện; giao quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

17:37 26/08/2020

Sáng ngày 12/8 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang, khóa IV tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp bất thường) để bổ sung các Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16:36 12/08/2020

Chiều 11/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để bàn và quyết định nhân sự chủ chốt của chính quyền thị xã sau Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

08:02 12/08/2020

Kỳ họp thứ 16, khóa I, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Kỳ Anh đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 cũng như quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 và bàn, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

17:07 30/07/2020

Thường trực HĐND huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND 25 xã, thị trấn để đánh giá kết quả hoạt động quý II và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

08:50 30/07/2020

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

08:46 23/07/2020