Giám sát tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
EmailPrintAa
11:47 11/10/2019

Từ ngày 20/9 đến 10/10, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 30/6/2016 của HĐND thị xã về việc thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016 - 2020 tại các phường, xã.

Đoàn giám sát gặp gỡ, trao đổi với người thu gom rác ở phường Bắc Hồng

Hiện nay, trên địa bàn các phường, xã đang duy trình 03 hình thức thu gom rác thải rắn là Đội vệ sinh môi trường do UBND phường, xã quản lý (Thuận Lộc, Đậu Liêu); Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp kiêm dịch vụ môi trường (Nam Hồng, Trung Lương) và phối hợp với Cồng ty Cổ phần Môi trường đô thị trực tiếp thu gom (Bắc Hồng, Đức Thuận). Toàn thị có 86 người tham gia thu gom rác thải rắn, 212 xe đẩy tay với 40 điểm trung chuyển rác. Việc vận chuyển và xử lý do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh thực hiện trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ công ích với UBND thị xã. Hiện nay, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt trên 98%, với bình quân 86% hộ dân thực hiện đóng góp kinh phí thu gom theo mức giá quy định của UBND tỉnh và thị xã.

Giám đốc HTX Hồng Phong, phường Nam Hồng báo cáo tình hình thu gom tại phường

Qua giám sát cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được thì việc Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các phường, xã vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Tại các điểm trung chuyển liên phường, xã hoặc liên huyện, thị rác xây dựng, cây cối và tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi còn nhiều. Mức thu phí trên thực tế chưa sát theo Quyết định của UBND tỉnh và UBND thị xã về giá thu gom, xử lý, vận chuyển. Thu nhập của người thu gom chưa cao, một số chưa được trang bị đồ bảo hộ lao động và bảo hiểm kịp thời. Tỷ lệ các cơ quan, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh có phát sinh rác thải rắn đóng nộp kinh phí thu gom, vận chuyển chưa cao…

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã khảo sát tại 40 điểm trung chuyển rác; gặp gỡ, tiếp xúc với người thu gom, các hộ dân, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp có phát sinh rác thải rắn trên địa bàn. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2019./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc