HĐND huyện Hương Khê bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
EmailPrintAa
11:08 25/12/2023

Sáng 25/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Từ Thị Hòa và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiệp.
Đai biểu tham dự kỳ họp

Cùng dự có Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần , Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú và Phó ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Thái văn Sinh , đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Từ Thị Hòa phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện UBND huyện Hương Khê báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết về kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Hương Khê khóa XXI cũng thông qua tờ trình đề nghị về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện các chính sách của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành đến thời điểm giám sát; phân bổ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện năm 2024…

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo  trình bày báo cáo về  tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Theo đó, với sự thích ứng, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành và toàn dân, năm 2023, Hương Khê cơ bản hoàn thành đạt và vượt 35 chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển KT-XH do HĐND huyện đề ra. Đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Trong đó, tăng tổng giá trị sản xuất 11,07%/KH12%; cơ cấu kinh tế Nông, lâm, thủy sản chiếm 32%, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 39,55%, Thương mại - dịch vụ chiếm 28,45%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,19 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản: 32%/KH 32,14; CN,TTCN-Xây dựng 39,55%/KH 39,76; Thương mại - dịch vụ 28,45%/KH 28,1; Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia trên 64,5%;  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định tại Thị trấn 100%; khu vực nông thôn 75%; Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 1.206,881 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn, đạt: 82,5 tỷ đồng, đạt  117,8% KH tỉnh giao năm 2023; đạt  104,4% KH HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách năm 2023 đạt: 1.189,055 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách cấp huyện là  935,925 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 253,13 tỷ đồng.

Về xây dựng NTM có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Hương Lâm, Hương Liên); 02 xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh nghiệm thu, công nhân đạt chuẩn nông thôn mới (Hà Linh, Điền Mỹ), đạt 100% kế hoạch; 10 Khu dân cư mẫu đạt chuẩn, đạt 62,5% KH; 02 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, đạt 200%KH; lũy kế có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 129 khu dân cư mẫu đạt chuẩn; 24 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên; công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, ATVSTP được triển khai hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Đối với lĩnh vực, Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Hương Khế Nguyễn Thanh Điện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Khóa XXI

Năm 2024, huyện Hương Khê đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã phê duyệt, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; . Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm; Tập trung huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường các biện pháp quản lý thu - chi ngân sách; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả kế hoạch việc làm - dạy nghề; đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, OCOP; công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc…

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 25 – 26 /12 với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh nghe, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện xem xét, thông qua 8 nghị quyết quan trọng và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri quan tâm.

XH- ĐN

    Ý kiến bạn đọc