HĐND thị xã Kỳ Anh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
EmailPrintAa
08:07 21/12/2023

Sáng 20/12, HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Pham Duy Vĩnh và Phó Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Trần Xuân Phượng chủ trì kỳ họp

Cùng dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện dự toá thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11.

Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II cũng thông qua tờ trình về việc giao nhiệm vụ quyết định chủ trương đầu tư các công trình nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư và các nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu năm 2024 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh;  việc thông qua kết quả bầu chức danh của Ủy viên UBND thị xã, báo cáo thẩm tra các ban HĐND...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã  Kỳ Anh Pham Duy Vĩnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12

Năm 2023, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH, QP-AN của thị xã Kỳ Anh tiếp tục ổn định và phát triển. Trong số 14 chỉ tiêu về KT-XH mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị ủy và HĐND thị xã đề ra có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 101,09% Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 19.254 tỷ đồng, bằng 126%  kế hoạch tỉnh giao, 93% kế hoạch thị xã giao.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động thông tin tuyên truyền và nhiều hoạt động văn hóa. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên và giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh. Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyến được tập trung thực hiện có hiệu quả; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách đạt kết quả cao, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời...

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh báo cáo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Công tác cải cách hành chính xếp thứ hạng khá cao; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tăng cường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả; thực thi nhiều chính sách an sinh xã hội; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2024, thị xã Kỳ Anh đề ra mục tiêu tổng quát như sau: Tập trung cao xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu đến năm 2025 thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh. Huy động tổng lực cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Xây dựng và triển khai các nội dung về chuyển đổi số, Đề án thí điểm đô thị thông minh gắn với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, các tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn. Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; phát triển sản xuất công nghiệp; phục hồi, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị. Về quản lý, điều hành ngân sách; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Công bồi thường, giải phóng mặt bằng; Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; Về cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, quản l‎ý cán bộ, công chức viên chức; thi đua khen thưởng; Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết tồn đọng…

Tại kỳ họp (diễn ra trong 1.5 ngày 20 - 21/12), HĐND thị xã Kỳ Anh dự kiến xem xét ban hành 6 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trương Liên - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc