Hoàn thành khảo sát tình hình thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn
EmailPrintAa
22:22 05/04/2019

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh vừa Khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND thị xã về ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Qua khảo sát cho thấy, Nghị quyết 74 được thực thi một cách khá nghiêm túc, một số cơ chế được đánh giá là sát, hợp với thực tiễn, khắc phục được những hạn chế, bất cập; tạo động lực khuyến khích người sản xuất mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình, phát triển sản xuất. Từ khi Nghị quyết 74 có hiệu lực thi hành đến nay, ngân sách thị xã đã hỗ trợ số tiền gần 1,32 tỷ đồng cho các đối tượng. Nghị quyết 74 đã tạo điều kiện khuyến khích cho Nhân dân, nhất là các hộ sản xuất nông nghiệp mạnh dạn đầu tư các mô hình có quy mô phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội. Khuyến khích phát triển kinh tế Hợp tác xã, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

Đoàn khảo sát mô hình chăn nuôi bò nái lai của anh Bùi Xuân Tình, phường Bắc Hồng


Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị chưa sâu rộng, đồng bộ nên một bộ phận nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa nắm sâu nội dung nghị quyết. Vai trò của một số Tổ đại biểu HĐND thị xã trong phối hợp tuyên truyền nội dung nghị quyết HĐND thị xã sau kỳ họp còn hạn chế. Việc vận dụng, lồng ghép với các chính sách khác của tỉnh và cơ sở chưa linh hoạt; Trong số 11 nội dung hỗ trợ của Nghị quyết có tới 04 nội dung chưa được vận dụng và khó thực hiện được trong thực tế, như: chính sách xây dựng nhà lưới, nhà kính quy mô tối thiểu 1.000m2, sản xuất lúa thương phẩm, chăn nuôi gà thương phẩm; hỗ trợ lãi suất...

Qua khảo sát, Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã soát xét các nội dung của Nghị quyết số 74 còn bất cập so với thực tiễn để trình kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2019, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Bình Nguyên - Ngọc Thạch

    Ý kiến bạn đọc