Huyện Kỳ Anh: Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
EmailPrintAa
12:15 09/03/2023

Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Thành Nam; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban ngành cấp huyện; Bí thư Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyệ n Kỳ Anh Hoàng Trọng Lý khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là một đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Do đó, các đại biểu tham dự cần phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo Luật.

Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Nguyễn Lộc Hằng góp ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe nhiếu ý kiến đóng góp hay, tâm huyết dựa trên quá trình nghiên cứu và thực tiễn tại địa phương, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: xác định nguồn gốc đất đai; giao quyền sử dụng đất; các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết tranh chấp vi phạm về đất đai; quản lý sử dụng hiệu quả đất đai.

Liên quan đến nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, quy định tại Khoản 2, Điều 89, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi “Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Nhiều đại biểu cho rằng: Đây là nguyên tắc đúng đắn, nhân văn, tuy nhiên cần lượng hóa được quy định “tốt hơn nơi ở cũ” bằng các tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời góp phần giảm khiếu nại, khiếu kiện về đất đai.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải kết luận tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao đơn vị chuyên môn hoàn thiện báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua cổng thông tin điện tử nhằm phát huy hơn nữa trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để Luật sớm đi vào đời sống.

Nguyễn Trần Lâm

    Ý kiến bạn đọc