Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đức Thọ khóa XX
EmailPrintAa
10:57 29/06/2022

Sáng ngày 29/6/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Đức Thọ tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một sô nội dung quan trọng khác. Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Trương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng tham dự.

Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức và Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Nguyễn Tiến Thắng chủ trì kỳ họp.

Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid 19 lây lan nhiều nơi và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện. Nhưng với phương châm vừa tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển KT – XH, huyện Đức Thọ đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Phó chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Nguyễn Tiến Thắng thông qua nội dung chương trình Kỳ họp

Nổi bật, sản lượng lương thực quy thóc 46,057 tấn, đạt 70,6%KH, tăng 7,9% so với cùng kỳ; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 19% (giảm 1,8%); Công nghiệp - XD 39% (giảm 0,2%); Thương mại - Dịch vụ 42% (tăng 2%) so với cùng kỳ năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội: 640 tỷ đồng, đạt 45,7%KH, tăng 2,2% so với cùng kỳ; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5% (kế hoạch 93,5%); Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: (Cân nặng/tuổi) còn 7,4% (kế hoạch 7,4%), (Chiều cao/tuổi) còn 11,4% (kế hoạch 11,5%). Tổng thu ngân sách: 381,4/814,7 tỷ đồng, đạt 46,8%KH, trong đó thu trên địa bàn 90,8 tỷ đồng/ 277 tỷ đồng, đạt 32,8%KH, bằng 52,7% so với cùng kỳ…

Phó Bí thư huyện - Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức khai mạc kỳ họp thứ 5,HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Về xây dựng nông thôn mới; Xây dựng, trồng mới 38,38km bồn hoa, hàng rào xanh; 3.869 cây bóng mát. Triển khai xây dựng 88 vườn mẫu; chỉnh trang, cải tạo 1.010 vườn hộ, 310 vườn tạp; 6.600 hộ sắp xếp chỉnh trang nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Xây dựng khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí; Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng TDP kiểu mẫu năm 2022. Tập trung chỉ đạo 6 Tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn TDP kiểu mẫu năm 2022 (TDP 1,2,3,4,5,7) đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí theo khung kế hoạch…

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng báo cáo kết quả thực hiện ké hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Về quy hoạch - Quản lý dự án: Lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 035 tỷ lệ 1/5000 đang trình sở Xây dựng thẩm định; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035, tầm nhìn 2050; trình chủ trương lập quy hoạch đô thị Tam Đồng; hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch tại các dự án Cơ sở trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ tại xã Thanh Bình Thịnh, Trang trại, dự án Khu dân cư tại các lô đất OM-10, OM-11, OM-12 Thị trấn Đức Thọ…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được huyện tập trung với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả vì vậy đến nay các dịch bệnh từng bước được kiểm soát…

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ XX, HĐND huyện Đức Thọ

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND huyện Đức Thọ.

Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Đức Thọ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đang triển khai trên địa bàn.và xây dựng đường giao thông, kênh mương cứng, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Sắp xếp tổ chức đội ngũ cán bộ công chức; cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý nhà nước về tôn giáo và phòng chống tham nhũng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn; Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đức Thọ khóa XX, nhiều báo cáo quan trọng đã được thông qua, trọng tâm là các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban KT – XH Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo tóm tắt của viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022 và nhiều báo cáo quan trọng khác…

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (29- 30/6) với các nội dung: thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Đức Thọ sẽ xem xét, ban hành 8 nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH năm 2022; việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; điều chỉnh bổ sung tăng nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch cho các xã Đức Lạng, Đức Đồng, Hòa Lạc, tân Hương; thông qua đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; cơ chế hỗ trợ xi măng và nâng cấp, phục hồi mặt đường BTXM cho thị trấn Đức Thọ; thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  của huyện Đức Thọ..

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc