Thị xã Kỳ Anh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020
EmailPrintAa
17:07 30/07/2020

Kỳ họp thứ 16, khóa I, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Kỳ Anh đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 cũng như quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 và bàn, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

6 tháng đầu năm 2020, dù chịu sự tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song kinh tế thị xã Kỳ Anh vẫn ổn định; quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 70,71 tỷ đồng, bằng 58% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt đạt trên 364,3 tỷ đồng, bằng 103,24% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp đạt  trên 37.731 tỷ đồng, bằng 95,32 % so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thép nhà máy Formosa đạt 2,373 triệu tấn, bằng 97,25% so với cùng kỳ. Giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội ước đạt  trên 2.365 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch. Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp lễ tết; theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh, tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 95 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 19 tiêu chí. 14 tuyến đường đạt tiêu chí văn minh đô thị, đến nay thị xã Kỳ Anh đã được công nhân đạt đô thị loại III.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách người có công và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý tài nguyên môi trường, khoảng sản trên địa bàn một số xã, phường còn yếu; vấn đề lao động việc làm ở một số nơi chưa thực sự quan tâm; cải cách hành chính trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; thu ngân sách đạt thấp; tiến độ giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, các kết luận thanh tra, kiểm tra vẫn còn chậm…

6 tháng cuối năm 2020, thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, an toàn xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông gắn với xây dựng, chỉnh trang phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thông tin, thể thao, giáo dục - đào tạo, lao động việc làm và chính sách xã hội…

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm, bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND; các Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã.

PV

    Ý kiến bạn đọc