TX Hồng Lĩnh: Giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã
EmailPrintAa
15:19 03/03/2023

Sáng nay (03/3/2023), Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, 3 cơ quan đã chủ động triển khai nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp. Theo thống kê, năm 2022, HĐND thị xã đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 28 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã đã chủ trì phiên họp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã để bàn bạc, thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp. Thường trực HĐND, các ban của HĐND thị xã đã tổ chức 6 cuộc khảo sát, giám sát về những nội dung cử tri, đại biểu quan tâm. Khi nhận được văn bản kiến nghị sau khảo sát, giám sát, UBND thị xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, tổ chức thực hiện các kiến nghị.

Cũng trong năm 2022, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức 5 đợt tiếp xúc cử tri (TXCT) cho đại biểu HĐND thị xã trước và sau các kỳ họp thường lệ tại 46 điểm với gần 4.000 cử tri tham gia. Phối hợp tổ chức các cuộc TXCT chuyên đề để phục vụ cho hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban của HĐND thị xã. Phối hợp tổ chức cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn trước và sau kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khoá XV và tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về những hạn chế, vướng mắc và một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa các bên, cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023. Đồng thời, thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã năm 2022; công tác phối hợp nhuẫn nhuyễn giữa các bên đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần vào thành tích chung của thị xã.

Cũng tại hội nghị này, Thường trực HĐND thị xã đã thông qua quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện một số nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực do HĐND thị xã ban hành. Đồng thời, thống nhất kế hoạch TXCT chuyên đề về xây dựng và chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh; kế hoạch tập huấn kỹ năng chuyên sâu cho đại biểu HĐND phường, xã.

Nguyễn Oanh - Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc