Vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch
EmailPrintAa
11:21 15/01/2021

Sáng 15/01/2021, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch - nghiên cứu điển hình các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ”. Các đồng chí Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh chủ trì.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội; các đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo và các vị ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh, các ban HĐND tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh và các nhà khoa học cùng dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, ở nước ta hiện có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển du lịch tuy nhiên các nghiên cứu chủ yếu tập trung phát triển du lịch bền vững từng địa phương, khai thác và phát huy lợi thế các địa phương mà chưa xâu chuỗi và kết nối du lịch với các tỉnh khác, tạo liên kết vùng về du lịch nhằm khai thác thế mạnh về du lịch các địa phương và phát huy được hiệu quả của việc khai thác du lịch một cách tiết kiệm mà hiệu quả. Do đó, đề tài “Những vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch từ thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ” sẽ tổng hợp, phân tích những vấn đề pháp lý, thực trạng liên kết trong phát triển du lịch của các vùng, nêu rõ định hướng chính sách và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn Hoài Sơn: Liên kết vùng về du lịch sẽ đảm bảo khai thác tối đa thế mạnh của từng địa phương, phát huy cao nhất hiệu quả của ngành du lịch

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ: Cần liên kết nghiên cứu xây dựng thương hiệu và các sản phẩm du lịch mang bản sắc mỗi vùng, địa phương

Ths. Phan Thị Ái, Trường Đại học Hà Tĩnh: Cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển du lịch vùng

TS. Trần Tự Lực, Trường Đại học Quảng Bình: Cần phân tích rõ nguyên nhân vì sao liên kết vùng chưa có hiệu quả; các mô hình liên kết trong khu vực cần xây dựng sản phẩm chung cho các mô hình và sản phẩm đặc thù của từng địa phương.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu về: Một số vấn đề về việc thực hiện chính sách pháp luật liên kết vùng trong phát triển du lịch - nghiên cứu thực tiễn từ các tỉnh Bắc Trung bộ; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch ở các tỉnh vùng Bắc Trung bộ; tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ sở đào tạo nghề, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp ra trường; liên kết vùng trong phát triển du lịch - nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Quảng Bình; giải pháp liên kết vùng phát triển bền vững du lịch từ thực tiền các tỉnh vùng Bắc Trung bộ.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, biện pháp về liên kết phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội : Liên kết vùng trong phát triển du lịch khu vực Bắc Trung Bộ còn hạn chế

Tuy nhiên, thực tế các mô hình, chương trình liên kết du lịch ở các tỉnh Bắc miền Trung chủ yếu là quảng bá, xúc tiến, tổ chức sự kiện luân phiên; các nội dung liên kết về xây dựng sản phẩm đặc thù, đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch, đầu tư… ít được coi trọng.

Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Nghiên cứu, đề xuất rõ những vấn đề cần sửa đổi trong các Luật liên quan để hỗ trợ phát triển du lịch trong giai đoạn sắp tới

Đặc biệt, các mô hình, chương trình du lịch ở các tỉnh miền Trung hiện nay chưa xây dựng được cơ chế chính sách phù hợp với tính đặc thù của vùng và từng tiểu vùng, chưa hình thành được thể chế quản trị chung để điều phối trên phạm vi toàn vùng. Hoạt động du lịch về cơ bản vẫn mang tính khép kín trong từng địa phương. Vì vậy, kết quả liên kết còn rất hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của Vùng.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn: Nghiên cứu sâu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong liên kết phát triển du lịch bền vững

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Mão: Cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất trong liên kết vùng để phát triển du lịch bền vững

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Trần Sáng: Nguyên nhân liên kết tiểu vùng, vùng chưa cao là do các doanh nghiệp trong vùng chưa thực sự kết nối bền vững, liên kết, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh; chưa có cơ chế, chính sách cụ thể trên toàn quốc để nâng cao hiệu quả liên kết vùng

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đỗ Khoa Văn: Đề tài cần nghiên cứu kỹ và đề ra các chính sách, cơ chế nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong du lịch; nghiên cứu áp dụng công nghệ trong hỗ trợ, phát triển du lịch

Thông qua Hội thảo, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ tập hợp các ý kiến, kiến nghị của các địa phương, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học để đề xuất Quốc hội, các cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để việc ban hành các chính sách sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả đóng góp của lĩnh vực du lịch trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng Vùng.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc