Kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết thành các đề án, chương trình, kế hoạch
EmailPrintAa
13:15 08/12/2020

(Trích diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

“… Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 18 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung kỳ họp.

Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trên cơ sở dự báo tình hình, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát năm 2021: Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư và loại hình đầu tư để phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tại Kỳ họp này, ngoài các nghị quyết về nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực năm 2021, giai đoạn 2021-2025 và định hướng những năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp 04 nội dung về nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục ngập úng do thiên tai; về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về đấu giá quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Ngoài ra, các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, giáo dục, y tế, bảo hiểm, quy hoạch, quản lý tài sản công và đầu tư được các cấp, các ngành và UBND tỉnh trả lời bằng văn bản.

Quá trình chất vấn, cả người hỏi và người trả lời đã thẳng thắn, trách nhiệm, tranh luận rõ vấn đề. Đồng chí Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm các nội dung quản lý, chỉ đạo, điều hành; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Lê Đình Sơn; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y và đồng chí Trương Thanh Huyền; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Đặng Quốc Vinh; miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Hà Văn Trọng.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, đồng chí Đặng Quốc Vinh, đồng chí Trương Thanh Huyền và các đồng chí Ủy viên Ủy ban, trưởng phó các Ban Hội đồng.

Trong quá trình công tác, các đồng chí đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà, vào hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; bầu Trưởng Ban Pháp chế; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

* Ngay sau Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết thành các đề án, chương trình, kế hoạch; phân công sở, ngành chủ trì chịu trách nhiệm; đề ra lộ trình thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

* Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm các giải pháp tăng cường xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư trên địa bàn, nhất là công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến. Xây dựng chính sách phát triển giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm hiệu quả, cân đối được nguồn lực để triển khai thực hiện.

* Huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Nghiên cứu tổng thể các giải pháp tăng khả năng phòng lũ. Triển khai kịp thời kế hoạch kêu gọi cộng đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng lũ lụt; phấn đấu đến hết năm 2021, cơ bản các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai có chỗ ở an toàn; các vùng thấp trũng có nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lụt.

* Dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở; rà soát, phân loại từng vụ việc, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, phân công tổ chức, cá nhân xử lý dứt điểm các vụ việc tồn động, khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài. Cán bộ, đảng viên các ngành chức năng phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, của doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn, bức xúc cho nhân dân, cho doanh nghiệp.

Tinh thần đặt ra đối với cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc, thấy rõ những tiềm năng, lợi thế để phát huy, nhìn thấu đáo những khó khăn để đề ra các giải pháp; phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, sự hài lòng và đời sống của người dân làm chuẩn mực của lãnh đạo, cán bộ các cấp, làm thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng.

* Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

* Tập trung cải cách hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra sau phân cấp. Luôn tạo điều kiện, chủ động mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Hà Tĩnh với thái độ trân trọng; tiếp tục quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

* Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Đánh thức, khơi dậy các giá trị văn hóa, ý chí, sức mạnh, khát vọng, phẩm chất của con người Hà Tĩnh, trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực mới cho quá trình phát triển. Tiếp tục rà soát điều chỉnh để thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế; chú trọng đổi mới công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho Nhân dân.

* Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau Tết Tân Sửu và dịp Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

*  Tiến hành tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chọn lựa được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt , đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2020; tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm công tác quản lý thị trường trước, trong, sau Tết. Chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung các nghị quyết của Hội đồng gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Các ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu và từng vị đại biểu tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động giám sát.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các đại biểu Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến dự Kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ Kỳ họp. Cảm ơn cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng trong quá trình chuẩn bị Kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, đưa tin về Kỳ họp.

Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân, xin gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các cựu chiến binh, cựu quân nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân Mùa Giáng sinh năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh trân trọng gửi tới các vị Linh mục, chức sắc và bà con giáo dân trong toàn tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt, an lành, hạnh phúc.

Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân sức khỏe, thành công.

Tôi xin bế mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17...”

Nhóm PV

    Ý kiến bạn đọc