Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
EmailPrintAa
08:59 16/03/2020

Chiều ngày 14/3, Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - TUV, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cùng các đồng chí đảng viên chi bộ.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự đoàn kết, huy động được sức mạnh của toàn thể đảng viên thực hiện hiệu quả cao nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng chuyên môn nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị ĐBQH và Văn phòng trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, như: Thảo luận, góp ý 62 dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác; xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ 08 kỳ họp Quốc hội; lựa chọn các nội dung quan trọng, được nhiều cử tri quan tâm để chất vấn và tranh luận với các Bộ trưởng; tổ chức hoạt động 08 cuộc giám sát chuyên đề, 03 cuộc khảo sát, nhiều cuộc làm việc và phối hợp giám sát khác; theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận giám sát; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức 205 cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp 422 ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết... Đặc biệt là đã tham gia 03 đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh; tham gia hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thu hút gần 60 tỷ đồng tài trợ thực hiện các công trình phúc lợi.

Bí thư Chị bộ Phạm Nghĩa trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ chú trọng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ tiến hành thường xuyên, hình thức đa dạng, phù hợp; quan tâm, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; tích cực theo dõi, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Kịp thời chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ phòng Công tác ĐBQH tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng phòng chuyên môn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng theo hướng chuyên sâu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và Văn phòng.

Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà

Thảo luận tại đại hội, các ý kiến thống nhất với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành; đánh giá cao nỗ lực của Cấp uỷ, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cũng trăn trở những mặt còn hạn chế, đưa ra những giải pháp sát thực nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trên một số lĩnh vực như công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… cũng như tham gia các phong trào đoàn thể.

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh  Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Phòng Công tác đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung duy trì nền nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy hiệu quả các cuộc sinh hoạt chuyên đề; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chương trình hành động, những việc làm thiết thực; làm tốt công tác cán bộ; tiếp tục chuyển đổi mô hình phòng chuyên môn tham mưu chuyên sâu; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; Đảng viên trẻ cần tích cực tự học, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác; ứng dựng công nghệ, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng công sở văn hoá; phát huy các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội…

Ban chấp hành Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Phạm Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng tái đắc cử 100% phiếu bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết và phát động phong trào thi đua với chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội./.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc