Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
EmailPrintAa
21:54 26/12/2018

Chiều 26/12, Đảng ủy và cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; Trần Thế Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh.
Đại biểu tham dự hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng , năm 2018, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm và chú trọng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tạo không khí đoàn kết, an tâm, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ, đảng viên được học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh; tổ chức 03 cuộc sinh hoạt chuyên đề, quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu

Về công tác chuyên môn , trong năm Văn phòng đã tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra từ đầu năm và nhiệm kỳ, cụ thể: Tham mưu cho Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và hoàn thiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 02/7/2018; hoàn thành Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh”. Tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức tốt các 02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp diễn tập khu vực phòng thủ, 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức tốt 04 cuộc giám sát chuyên và thực hiện hơn 130 cuộc giám sát, khảo sát, làm việc; xử lý 56 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng hoạt động cho gần 500 đại biểu HĐND các cấp; xuất bản 12 số “Thông tin Đại biểu nhân dân”, nâng cao hoạt động của trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”; phát sóng 24 chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”...

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng

Bên cạnh đó, trong năm Văn phòng đã trực tiếp hỗ trợ và kêu gọi các đơn vị, tổ chức khác về hỗ trợ cho xã Ngọc sơn trị giá gần 193 triệu đồng; phối hợp với Đoàn khối cơ quan tỉnh, đoàn khối doanh nghiệp tổ chức 07 đợt tình nguyện hỗ trợ trên 100 lượt ngày công với các hoạt động tích cực, hiệu quả giúp đỡ xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới như xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang khu dân cư…

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà

Năm 2019 , về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng sẽ tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức tốt các Kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ trong năm 2019, các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh. Tham mưu phục vụ các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát và giám sát thường xuyên; tập huấn nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND các cấp; sau sáp nhập, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các Quy chế hoạt động, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các quy định có liên quan; đẩy mạnh cải cách hành chính... Về công tác xây dựng Đảng , t iếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cụ thể để khắc phục và ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, của từng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh...
...Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Mai Đình Nông...
... và Phó phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Phan Trung Kiên tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được, đồng thời nêu ra một số ý kiến như: phát huy truyền thống đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên trẻ thông qua các hình thức phù hợp; rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ từ đó có kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý; kịp thời khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc; tiếp tục tạo điều kiện đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên; quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nội bộ cán bộ, đảng viên...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thế Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, thành tích đạt được của Văn phòng trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thời, các đồng chí đề nghị sau sáp nhập 3 Văn phòng, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sớm hoàn thành quy chế hoạt động, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, đề án vị trí việc làm của 3 Văn phòng; cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND tỉnh với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tích cực triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh; nắm bắt rõ diễn biến, tâm tư, tình cảm, cuộc sống của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, động viên.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc