Văn phòng luôn chủ động, linh hoạt trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh
EmailPrintAa
15:27 04/10/2021

Sáng 04/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng tham dự có đồng chí Trần Đình Gia, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và tất cả lãnh đạo, cán bộ, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Phát biểu quán triệt nội dung cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Qua làm việc, cần đánh giá kỹ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thời gian qua; định hướng rõ những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần phân tích, làm rõ cách thức tham mưu trong ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo thẩm quyền, quy định pháp luật; phương thức, quy trình xin ý kiến của Thường trực trong xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; công tác tổ chức nội bộ, xây dựng đề án vị trí việc làm của Văn phòng, công tác xây dựng đảng; việc vận hành, xử lý công việc.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2021 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới .

Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú cho biết: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; xây dựng chương trình công tác hàng tháng, chương trình giám sát, khảo sát, tổ chức phục vụ tốt các hoạt động khác theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ.

Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Thị Hồng Sâm: Cần thống nhất phương án trong việc tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân nguyện Phan Trung Kiên: Đề nghị lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đến chỉ đạo các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của Văn phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng.

Phó trưởng phòng Công tác Quốc hội Trương Quang Đức: Đề nghị đẩy nhanh việc xây dựng , ban hành đề án vị trí việc làm mới; sắp xếp , bố trí phát huy hiệu quả nhân lực; quan tâm công tác bồi dưỡng đào t ạo cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng với tình hoạt động mới .

Trong đó, trên lĩnh vực tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, Văn phòng đã thực hiện tốt việc kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021), tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV; làm việc với một số cơ quan Trung ương; tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án Luật, nghị quyết; tham gia Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV và Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV; chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV; tiếp nhận và tham mưu xử lý đúng qui định 79 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp với Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 08 nhà tránh trú bão…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia: Văn phòng cần có giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Về tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, thời gian qua, Văn phòng đã tham mưu, phục tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND cùng cấp; tham mưu tốt kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kỳ họp thứ Nhất và 01 kỳ họp chuyên đề, 06 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bầu cử; 08 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế - nội chính. Triển khai các giám sát chuyên đề “Giải quyết kiến nghị của cử tri và các nội dung chất vấn gửi tới Kỳ họp 18, HĐND tỉnh khóa XVII”…

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga: Văn phòng cần có giải pháp cụ thể để sớm phân công, phân nhiệm cán bộ, công chức phù hợp, tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số bộ phận . Có giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động.

Văn phòng cũng đã tiến hành kiện toàn và đi vào hoạt đông nền nếp, có hiệu quả các tổ chức cơ sở Đảng, hội, đoàn thể, nhân sự các phòng chuyên môn. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Thẩm quyền HĐND được quy định rõ tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số luật chuyên ngành; Văn phòng cần linh hoạt, chủ động tham mưu tổ chức các kỳ họp, hình thức họp phù hợp tình hình thực tiễn.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Thời gian qua Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Thời gian tới, đề nghị Văn phòng phát huy trách nhiệm trong việc nghiên cứu chuyên sâu, tham mưu chất lượng cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh trên tất cả phương diện công tác.

Trong thời gian tới, cùng với việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, Văn phòng sẽ tập trung tham mưu, phục vụ tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tham gia kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, tổ chức lấy ý kiến các dự án luật; tổ chức tốt Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh và các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Cần xác định rõ các vấn đề cấp bách để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý Kỳ họp HĐND các cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cho Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; mua sắm trang thiết bị phục vụ Kỳ họp HĐND không giấy. Tập trung hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Văn phòng...

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thời gian qua; đồng thời yêu cầu thời gian tới Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu sâu, đổi mới phương thức làm việc để công tác tham mưu văn bản đảm bảo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Đối với các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể, Văn phòng thực hiện theo đúng qui định hiện hành; về xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đề xuất phương án giải quyết phù hợp. Tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn phòng; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh căn cứ tình hình tham mưu phương án phù hợp để triển khai các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, tổ chức kỳ họp chuyên đề, thường kỳ của HĐND tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc