Xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển
EmailPrintAa
15:14 03/06/2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sáng 03/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn.

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh hiện có 108 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ đã khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã tiếp nhận, tham mưu xử lý trên 46.000 văn bản đến; thẩm tra, soát xét tham mưu ban hành trên 16.330 văn bản đi. Tham mưu, phục vụ tốt công tác của Đoàn ĐBQH khóa XIII, XIV. Nghiên cứu, tham gia xây dựng, thông qua 97 dự án luật, pháp lệnh; xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự 11 kỳ họp Quốc hội khoá XIII, XIV; tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề, 04 cuộc khảo sát; theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận giám sát...

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đoàn thư ký Đại hội

Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh 10 đợt với 187 cuộc tiếp xúc cử tri; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức 18 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, XVII; hoàn thiện và ban hành 241 nghị quyết; tham mưu tổ chức 44 phiên họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và ban hành 20 thông báo kết luận; tham mưu, phục vụ 26 cuộc giám sát chuyên đề và 1.156 cuộc khảo sát, làm việc...

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lê Minh Đạo trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành đồng bộ hệ thống các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định cá biệt; đặc biệt đã tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời hệ thống văn bản, quy định, hướng dẫn trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, thẩm tra, soát xét, tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, các chương trình của tỉnh...

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Trung tâm thông tin - Công báo - Tin học Dương Kim Nga: Đảm bảo thời gian sinh hoạt chi bộ cố định hàng tháng; chú trọng chất lượng, thời gian, nội dung sinh hoạt chi bộ

Đảng viên Trần Hữu Quý, Chi bộ phòng Công tác Quốc hội: Có kế hoạch ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra

Đảng bộ Văn phòng cũng đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan vững mạnh; tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại cơ quan theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh của tỉnh, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Phó Bí thư Chi bộ Kinh tế - Tài chính Lê Đình Hải: Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chi ủy viên Chi bộ phòng Công tác HĐND tỉnh Trương Thị Liên: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể được chú trọng, đạt kết quả cao.

Bí thư Chi bộ Hành chính - Tổ chức Hồ Thị Giang: Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Bí thư Chi bộ Nội chính - Văn xã - Tiếp công dân Mai Phú Bình: Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể

Bên cạnh đó, tại Đại hội, Đảng bộ Văn phòng đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới, như: Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công chức, công vụ; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong xử lý công việc đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phấn đấu hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 80% chi bộ đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% phòng, ban, đơn vị trong toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ (có trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); trên 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 100% cấp ủy chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; trên 60% đảng viên được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; kết nạp từ 03 - 05 đảng viên mới...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm, đưa ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; sinh hoạt chi bộ…

Lãnh đạo HĐND - UBND tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Đạo tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà tái đắc cử chức Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Văn kiện đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc