Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Bùi Nhân Sâm

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII,

Họ và tên thường gọi: Bùi Nhân sâm

Ngày sinh: 20/05/1971

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 12A, ngách 02, ngõ 171, đường Vũ Quang, khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Chủ tịch Hội nông dân tỉnh (tháng 3/2018)

Nơi làm việc: Hội nônông dân tỉnh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 9/1993 - tháng 11/1997, Giáo viên, Bí thư Chi đoàn Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư Đoàn trường (Từ 9/1994) THPT Cao Thắng, Hương Sơn, Hà Tĩnh; UV BCH Huyện Đoàn Hương Sơn khóa XVII, XVIII Từ tháng 12/1997 - tháng 10/1998, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Huyện Đoàn Hương Sơn, Hà Tĩnh, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan khối Dân huyện Hương Sơn. Từ tháng 11/1998 - tháng 01/1999, Quyền Bí thư Huyện Đoàn, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Khối Dân Hương Sơn. Từ tháng 02/1999 - 8/2004, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy khóa XIX, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Hương Sơn, đại biểu HĐND huyện khóa 1999-2004 và khóa 2004-2011 Từ 9/2004 đến 6/2006, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Chi ủy viên Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Từ 7/2006 đến 4/2011, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ CQ; Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Từ tháng 5/2011 đến nay Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;