Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Minh Đức

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII,

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 11/10/1968

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 16, ngách 4, ngõ 422, đường Nguyễn Công Trứ, khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Bác sĩ Đa khoa, Thạc sĩ Chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 5/1992 - 02/2001, Bác sỹ, Trung tâm phòng chống Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh. Từ tháng 3/2001 - 4/2005, Chuyên viên, phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Hà Tĩnh. Từ tháng 5/2005 - 01/2006, Chuyên viên, phòng Tổ chức Sở ngành Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Từ tháng 02/2006 - 9/2009, Phó Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, biên chế Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Từ tháng 10/2009 - 4/2015, Trưởng phòng Tổ chức - cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 5/2015 đến nay Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh