Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trí Lạc

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVI, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII,

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Trí Lạc

Ngày sinh: 28/10/1964

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 15/2, đường Nguyễn Chí Thanh, khối phố 7, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội

Nơi làm việc: Sở Lao động TBXH

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ 9/1987 - 6/1989, Chuyên viên Công ty Vật tư NN – Nghệ Tĩnh, TP Vinh Nghệ An. Từ 7/1989 - 8/1992, Kế toán Trưởng Công ty VTNN – Hà Tĩnh, thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh). Từ 9/1992 - 3/1994, Chuyên viên Sở Tài chính vật giá Hà Tĩnh. Từ 4/1994 - 9/1995, Phó phòng - Phòng Tài vụ ngành Sở Tài chính vật giá Hà Tĩnh. Từ 10/1995 - 12/1996, Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I - Cục quản lý Vốn và TSNN tại Doanh nghiệp Hà Tĩnh. Từ 01/1997 - 12/1999, UV BCH Đảng bộ Sở, Phó Bí thư chi bộ Thanh tra, Phó ban, phó chánh Thanh tra Sở Tài chính - Vật giá; Giáo viên kiêm chức tại trường Trung cấp kinh tế Hà Tĩnh. Từ 01/2000 - 5/2002, Phó Bí thư chi bộ Ngân sách - Ngân sách Huyện xã; Phó phòng-Phòng Quản lý – Ngân sách huyện xã Sở Tài chính Hà Tĩnh; Giáo viên kiêm chức tại trường Trung cấp kinh tế Hà Tĩnh; Từ 6/2002 - 6/2006, Phó Bí thư chi bộ Ngân sách - Ngân sách Huyện xã; Trưởng phòng quản lý Ngân sách Huyện xã, Sở Tài chính Hà Tĩnh. Từ 7/2006 - 6/2011, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Từ 5/2010: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh; từ năm 2008-2013: UV BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, khóa VII; từ năm 2006-2011: UV BCH Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh, khóa 3. Từ 7/2011 - 9/2015, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh; từ năm 2011 - 2016: UV BCH Liên minh HTX Hà Tĩnh, khóa 4; Hội viên Câu lạc bộ người làm báo cơ quan dân cử; từ năm 2015: Hội viên Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Từ 10/2015 đến 5/2016, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Từ 6/2016 đến nay, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH