Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Trương Thanh Huyền

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Trương Thanh Huyền

Ngày sinh: 10/01/1972

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nữ

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 38, đường La Sơn Phu Tử, khối phố 4, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Toán, Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nơi làm việc: Huyện ủy Lộc Hà

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ 9/1992 - 8/1995, Giáo viên Trường THCS thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ 9/1995 - 8/2002, Giáo viên Trường THPT Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ 9/2002 - 8/2004, Học tại Phân viện Hà Nội - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ 9/2004 - 10/2005, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ 11/2005 - 3/2010, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh (Từ tháng 9/2008 - tháng 12/2010 học Thạc sĩ Quản lý giáo dục) Từ 4/2010 - 10/2010, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Từ 11/2010 - 4/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ 5/2015 - 5/2019, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 5/2019 - 12/2020, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Từ ngày 13/11/2020 đến nay Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh