Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Phạm Nghĩa

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Phạm Nghĩa

Ngày sinh: 13/07/1969

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Nhà 02/04, ngõ 183, đường Vũ Quang, tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học Luật, Chuyên ngành Luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Phó Chánh Văn phòng

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 11/1991 đến tháng 3/1996 Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 4/1996 đến tháng 7/2005 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2006 Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 9/2006 đến tháng 6/2007 Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I - Hà Nội). Từ tháng 7/2007 đến tháng 4/2008 Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 5/2008 đến tháng 01/2009 Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 02/2009 đến tháng 01/2014 Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Chi hội phó Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Học Chương trình sau đại học về phát triển kinh tế địa phương và quản lý Công của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội từ tháng 12/2010 đến 6/2011). Từ tháng 02/2014 đến tháng 7/2016 Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh, Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia . Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2017 Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018 Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ phòng Công tác Đại biểu Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Từ tháng 01/2021 đến 25/6/2021 Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Từ 25/6/2021 đến nay Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh