Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Danh

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 15/08/1967

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 22, ngõ 336, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học Mỏ - Địa chất

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

Nơi làm việc: LĐLĐ tỉnh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 6/1991 - 7/1993, Trưởng phòng Kế hoạch, Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Ti tan Cẩm Xuyên I, Công ty Khoáng sản Ti tan Hà Tĩnh. Từ tháng 8/1993 - 10/1996, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Công ty Khoáng sản Ti tan Ôxtrâylia - Hà Tĩnh. Từ tháng 11/1996 - 8/1999, Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 9/1999 - 6/2001, Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Từ tháng 7/2001 - 12/2002, Chuyên viên chính Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Từ tháng 01/2003 - 12/2006, Phó Trường phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 01/2007 - 5/2009, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 6/2009 - 5/2012, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 6/2012 - 7/2015, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Từ tháng 8/2015 - 9/2015,Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh. Từ tháng 10/2015 - 3/2016,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyên ủy huyện Kỳ Anh. Từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh. Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2017 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh. Từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2018 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh; thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh. Từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2020 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh Từ tháng 5/2020 đến nay. Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh