Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Trần Báu Hà

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Trần Báu Hà

Ngày sinh: 06/05/1972

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 13, đường Đốc Thiết, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 10/1994 - 11/1998, Cán bộ kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH 1/9 Hà Tĩnh. Từ tháng 12/1998 - 12/2002, Chuyên viên Ban Điều phối Dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh. Từ tháng 01/2003 - 3/2007, Giữ các chức Phó phòng, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2. Từ tháng 4/2007 - 3/2009, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2009 - 8/2010, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Từ 9/2010 - 12/2013, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Từ tháng 01/2014 - 5/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Thị xã Kỳ Anh. Từ 5/2015 đến 5/2016, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 24/4/2019 đến ngày 05/5/2019 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 6/5/2019 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.