Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Trần Nhật Tân

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Trần Nhật Tân

Ngày sinh: 07/11/1977

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, khối phố 7, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ học vấn: Đại học Điện tử - Viễn thông, Thạc sĩ Khoa học Viễn thông - Thông tin

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ tháng 7/2000 - 3/2005, Trợ lý Giám đốc, phụ trách Dự án Truyền hình Công ty BDC - Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ tháng 4/2005 - 16/4/2007, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo, trường Dạy nghề Kĩ thuật Việt Đức Hà Tĩnh (nay là trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức Hà Tĩnh) Từ ngày 17/4/2007 - 28/4/2010, Trưởng phòng Công thương, UBND huyện Lộc Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Từ ngày 29/4/2010 - 09/9/2010, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh. Từ 10/9/2010 - 28/02/2011, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Từ tháng 3/2011 - 25/5/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh. Từ ngày 26/5/2015 đến 6/2016, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh. Từ tháng 6/2016 đến 10/2020 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Từ tháng 11/2020 đến ngày 23/11/2020 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Từ tháng 24/11/2020 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh