Chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI
EmailPrintAa
17:05 25/02/2020

Sáng 25/02, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII tổ chức phiên họp thứ 42 để bàn và quyết định các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Trần Tú Anh: Do tỉnh ta là địa phương đầu tiên lập quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch nên trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khan, lúng túng, nhất là việc tích hợp các quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo, bàn và cho ý kiến liên quan đến nội dung trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Theo đó, sẽ có các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp, gồm: Nghị quyết về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trọng điểm; Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách cho các địa phương sau khi sáp nhập xã; Nghị quyết sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; Nghị quyết về chế độ, chính sách cho cán bộ Công an xã là công chức, cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu, nghỉ thôi việc ngay để bố trí cán bộ Công an chính quy; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết về chế độ chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân chuyên trách trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo tài chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung thêm nội dung về phương án phân bổ chi tiết vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng NTM  vào chương trình kỳ họp chuyên đề lần này

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Đề nghị các sở, ngành liên quan hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp theo đúng lộ trình, thời gian quy định

Thảo luận về các nội dung trên, đại diện lãnh đạo các sở, ngành làm rõ thêm tiến độ xây dựng các văn bản trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Đồng thời, thống nhất thời gian, chương trình, nội dung của Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Đề nghị rà soát kỹ đảm bảo quyền lợi chế độ, chính sách cho các cán bộ tiếp công dân chuyên trách trên địa bản tỉnh và sớm xây dựng nội dung để xin ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Đối với việc thực hiện hỗ trợ khen thưởng các xã đạt chuẩn NTM, Sở Tài chính đang phối hợp với Văn phòng NTM tham mưu hoàn thiện các hồ sơ có liên quan

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát các nội dung chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng và chất lượng. Các nội dung cần được sớm hoàn thành, gửi đến các ban HĐND tỉnh để thẩm tra đảm bảo thời gian theo đúng quy định để trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; tiếp tục rà soát Nghị quyết số 123/2018/NQHĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh trên cơ sở đánh giá tổng thể để điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là việc hỗ trợ khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B,C trọng điểm đề nghị rà soát lại danh mục các dự án, nhất là các dự án HĐND tỉnh đã quyết định cần ưu tiên bố trí vốn để thực hiện. Xung quanh chế độ, chính sách đặc thủ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân chuyên trách trên địa bàn tỉnh, cần xem xét, tối đa hóa nhằm đảm bảo quyền lợi; sớm hoàn thiện để xin ý kiến các bộ, ngành theo đúng lộ trình, quy định... Dự kiến Kỳ họp thứ 13 diễn ra vào ngày 24/3.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc