Đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
EmailPrintAa
07:47 08/05/2020

Chiều 07/5, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc để thống nhất nội dung Đề cương, biểu mẫu và triển khai giám sát chuyên đề “Việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 68/QĐ-HĐND tỉnh

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ tiến hành trực tiếp giám sát, khảo sát tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mục đích nhằm đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực trạng việc thành lập và tình hình hoạt động của doanh nghiệp; qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để kiến nghị các giải pháp, đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Cần phân loại doanh nghiệp theo quy mô, loại hình lĩnh vực, ngành nghề hoạt động và theo Luật doanh nghiệp 2014 để đánh giá đầy đủ, toàn diện. Xem xét lại chức năng quản lý doanh nghiệp của các địa phương để xây dựng đề cương sát, đúng.

Thời gian tiến hành giám sát từ ngày 28/5 đến 30/6/2020, kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm vào tháng 7/2020.

Thành viên Đoàn giám sát, đại biểu Đoàn Đình Anh: Cần đánh giá quy mô, loại hình, lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc: Tập trung giám sát sâu vào các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghệp, khoa học kỹ thuật, xây dựng…

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đỗ Khoa Văn: Đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với đề cương, nội dung giám sát chuyên đề; đồng thời đề nghị nên tập trung giám sát sâu về: tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định phát luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp; đánh giá quy mô, loại hình, lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; vai trò đóng góp của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: Cần đánh giá việc tiếp cận, hấp thu các chính sách của Nhà nước của đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và những ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; đồng thời đề nghị thành viên Đoàn giám sát, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tham gia ý kiến về đề cương, biểu mẫu và nội dung giám sát để Đoàn chỉnh sửa, hoàn chỉnh và tiến hành triển khai đợt giám sát chuyên đề bảo đảm yêu cầu, đạt hiệu quả cao và hoàn thành đúng thời gian đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Tháo gỡ khó khăn để có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Đối với các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp chịu sự giám sát cần xây dựng báo cáo, biểu mẫu đảm bảo đầy đủ nội dung theo Đề cương và thời gian yêu cầu gửi báo cáo; các thành viên Đoàn giám sát cần tập trung nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát và sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ cùng Đoàn giám sát.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc