HĐND tỉnh thông qua nghị quyết bầu và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh
EmailPrintAa
11:05 24/03/2020

Tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Sơn và tờ trình đề nghị bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 201 6 - 20 2 1 .

Theo tờ trình của UBND tỉnh, ngày 19/12/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 669/QĐ-BQP bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nhân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Quân khu 4 giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 628/QĐ-UBND tiếp nhận ông Nguyễn Công Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Trước đó, HĐND Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 19/12/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 669/QĐ-BQP điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Cục trưởng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các tờ trình

Kỳ họp đã đồng ý 100% miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đại tá Trần Văn Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, do chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh cũng đã đồng ý bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn các đồng chí vừa được bầu giữ trọng trách mới tiếp tục phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhóm PV

    Ý kiến bạn đọc