Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội vụ
EmailPrintAa
17:02 07/06/2019

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát về “công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018”, chiều 5/6/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Nội Vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Nội vụ, tình hình cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Nội vụ đã chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên 06 lĩnh vực của cải cách hành chính. Ngoài ra, Sở Nội vụ đã kịp thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo các nội dung theo quy định. Sở cũng đã xây dựng 19 sáng kiến về CCHC, trong đó có nhiều sáng kiến có tính thực tiễn, được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Nội vụ đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy trình, danh mục TTHC, đảm bảo 100% TTHC được công khai rõ ràng, đầy đủ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu tại cuộc làm việc

Đối với kết quả đánh giá, tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tỷ lệ cao.Trong năm 2018, Sở Nội vụ đã giải quyết và trả kết quả 606/609 hồ sơ. Ngoài ra, các nội dung cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính cũng được sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Với nhiệm vụ cơ quan thường trực CCHC của tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu và phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt các lĩnh vực của CCHC; chủ trì thực hiện tốt các nhiệm vụ của dự án “Tăng cường tác động CCHC tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2012 - 2016; tổ chức 38 lớp bồi dưỡng cho 1.140 cán bộ công chức viên chức liên quan..

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã phân tích những kết quả đạt được, cũng những hạn chế trong thực hiện các lĩnh vực CCHC của Sở Nội vụ như: quá trình triển khai nhiệm vụ có nơi, có thời điểm chưa thực sự quyết liệt; thiếu chủ động trong việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC qua bưu chính công ích; năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sở chưa đồng đều; công tác thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên...

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tham mưu tích cực, trách nhiệm của ngành nội vụ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC ngay tại cơ quan và trong thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của tỉnh thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục chủ động, mạnh dạn trong tham mưu ban hành, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC của tỉnh; tiếp tục bám sát thực hiện nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, hành chính; xây dựng cơ chế giám sát, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Tiếp tục quan tâm chính sách, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội vụ từ tỉnh đến cơ sở... Đối với những kiến nghị đề xuất của sở  đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp vào báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc