Nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ CBCCVC trong thực thi công vụ, phục vụ người dân
EmailPrintAa
22:24 13/06/2019

Chiều ngày 13/6/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND về “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018” do đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên. Cùng dự làm việc với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số xã, thị trấn thuộc huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Giai đoạn 2015-2018, công tác CCHC trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, triển khai đồng bộ và đạt được kết quả khá đồng đều trên cả 6 lĩnh vực. Huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC tại UBND huyện và các đơn vị trực thuộc. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trình thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

Đại biểu Nguyễn Trọng Nhiệu: Cẩm Xuyên cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiêp

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Cần tập trung các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân trên một số chỉ tiêu về CCHC của hu yện

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: triển khai, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Qua giám sát, các đại biểu cho rằng trong công tác CCHC của huyện còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng một số xã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn trái thẩm quyền; việc tiếp nhận một số hồ sơ, hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ… chưa đúng theo Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh; việc thực hiện một số nội dung về thành lập, đổi tên đơn vị sự nghiệp chậm so với quy định, quy chế hoạt động của đơn vị chậm ban hành hoặc ban hành nhưng không đúng về cơ cấu tổ chức theo quy định; việc thực hiện tự chủ tài chính còn hạn chế, chưa đạt được mục tiêu đề ra…

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên đoàn giám sát và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền

Kết thúc cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện Cẩm Xuyên trong công tác CCHC. Đồng thời, đề nghị huyện thời gian tới tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCHC; có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại sau thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức CBCCVC trong thực thi công vụ, phục vụ người dân, nhất là cấp xã; tiếp tục rà soát đảm bảo chuẩn hóa cán bộ cấp xã; bố trí kinh phí đảm bảo chế độ hỗ trợ cho CBCCVC xã theo quy định; hạn chế thấp nhất số lượng hồ sơ quá thời hạn giải quyết; đưa một số thủ tục hành chính của ngành dọc vào giải quyết tại trung tâm hành chính công của huyện; triển khai, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc