Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dự kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX
EmailPrintAa
18:28 20/07/2020

Chiều ngày 20/7/2020, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, nhưng với phương châm chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, huyện Thạch Hà vẫn đạt một số kết quả tích cực. Tổng diện tích sản xuất lúa vụ Xuân gần 8.166ha, đạt 101% kế hoạch, năng suất 53,5 tạ/ha, sản lượng 43.686 tấn. Triển khai phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa năm 2020, huyện đã phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ruộng sản xuất lớn với hơn 162ha.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã thành lập mới 7 mô hình, tổ chức 19 cuộc ra quân xây dựng NTM, huy động 144.384 lượt người tham gia; trồng mới gần 78km hàng rào xanh, xây dựng mới gần 24km bồn hàng rào xanh, trồng mới 11.210 cây bóng mát, hiến gần 1.500m 2 đất; cải tạo 1.298 vườn hộ, tiến hành đổ trên 53km lề đường, san gạt 13km nền đường… Huyện Thạch Hà đã được Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Huyện cũng đã hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch vùng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 795 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.689 tỷ đồng; tiến hành làm mới 35km đường giao thông nông thôn, 5km rãnh thoát nước... Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt gần 219 tỷ đồng, đạt 59% dự toán tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ; chi ngân sách đạt gần 586,4 tỷ đồng… Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế, thông tin truyền thông tiếp tục được cải thiện; lao động thương binh và xã hội; y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm, triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao; quốc phòng - an ninh, thanh tra, tư pháp, nội vụ cơ bản ổn định…

Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế cần khắc phục như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thách thức, khó khăn; việc làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng trong xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu…

6 tháng cuối năm 2020, Thạch Hà sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tập trung quyết liệt nhiệm vụ xây dựng NTM, triển khai thực hiện tốt quy hoạch, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là các công trình trọng điểm; thực hiện dự toán thu chi ngân sách; thực hiện tốt chính sách tín dụng; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; thực hiện tốt việc quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, thanhtra, tư pháp; thực hiện tốt cải cách hành chính…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo huyện Thạch Hàchúc mừng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà mới...

... và chúc mừng các đồng chí nghỉ chế độ, điều chuyển công tác khác

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX cũng đã xem xét các báo cáo khác của HĐND, UBND huyện, các đơn vị trong khối tư pháp, Ủy ban MTTQ; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11; kết quả xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9… và tiến hành miễn nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà biểu quyết thông qua các nghị quyết Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 và nhiều nghị quyết quan trọng khác.

ơ

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc