Soát xét công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
19:08 05/12/2019

Chiều 5/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp soát xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, dự kiến diễn ra từ 13-15/12/2019, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ có 18 nghị quyết chuyên đề được xem xét, ban hành. Trên cơ sở đó, các Ban HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch kỳ họp tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo luật định.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Nữ Y báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Ngoài ra, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã tham gia các cuộc làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh với các ngành về góp ý nội dung các đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Văn phòng đã hoàn thiện, xin ý kiến về các báo cáo hoạt động năm của HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các báo cáo các cuộc giám sát chuyên đề; các tờ trình về: Chương trình các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp, bố trí hội trường, kinh phí, hậu cần, phục vụ…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: Đề nghị xem xét, cân nhắc lựa chọn và sắp xếp lại các nội dung đưa vào phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 12

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Ban sẽ tiến hành họp thẩm tra và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung các nội dung về chất vấn; chương trình kỳ họp; tờ trình, dự thảo nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; báo cáo hoạt động HĐND năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Đề nghị đưa một số nội dung thuộc lĩnh vực nội chính vào chất vấn trực tiếp tại kỳ họp

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Đối với các nội dung không được đưa vào chất vấn trực tiếp tại kỳ họp đề nghị yêu cầu trả lời bằng văn bản.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị thực hiện tốt công tác thảo luận tại tổ đại biểu. Hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết kết quả các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Xem xét, lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để chất vấn trên 4 nhóm lĩnh vực về Tài nguyên - Môi trường, Đầu tư - xây dựng cơ bản, Nội chính, Lao động - Thương bình và Xã hội và sớm hoàn thiện văn bản gửi UBND tỉnh để chuẩn bị trả lời; yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh soát xét, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phục vụ kỳ họp. Kỳ họp cuối năm sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 13-15/12/2019).

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc