Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
21:42 14/05/2019

Chiều 14/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII tổ chức phiên họp thứ 32 để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 15/7-17/7/2019. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh; xem xét 24 tờ trình để ban hành các nghị quyết chuyên đề; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác; xem xét và ban hành 26 nghị quyết của kỳ họp và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Theo kế hoạch, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, việc chuẩn bị báo cáo để thẩm tra và hoàn thiện các loại tài liệu phục vụ kỳ họp xong trước 08/7/2019; Văn phòng sẽ tiến hành gửi tài liệu tới đại biểu trước ngày 09/7/2019; công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện từ ngày 17/6 - 21/6/2019; thời gian các tổ HĐND tỉnh thảo luận sẽ bắt đầu từ ngày 08/7 - 10/7/2019 và tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 12/7/2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Ngoài việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để phục vụ tốt cho kỳ họp, công tác thông tin, tuyên truyền cũng đã được lên kế hoạch và phân công trách nhiệm thực hiện chu đáo, hiệu quả.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ họp, những nội dung chính của các nghị quyết sẽ ban hành, thời gian tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thảo luận tổ trước kỳ họp.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn thống nhất cao về thời gian tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri và thảo luận tổ; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là các dự thảo tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp của UBND tỉnh và chỉ ra một số tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu và nêu lên các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung, chương trình của kỳ họp, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành liên quan thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền. Thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc khá lớn, vì vậy các cấp, các ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chủ động, linh hoạt thực hiện tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp sắp tới thành công tốt đẹp. Đặc biệt, việc xây dựng các đề án, chính sách phải sát thực, cân nhắc tính cần thiết, đảm bảo tính khả thi.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc