Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri huyện Hương Sơn)
EmailPrintAa
09:14 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết việc Dự án nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang do Công ty TNHH GA Power Solar Park Hương Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên chưa thực hiện việc chi trả cho người dân

Do vướng mắc về việc chưa có hướng dẫn cụ thể thủ tục thỏa thuận đấu nối của dự án với đường dây 110kV Thủy điện Hương Sơn; mặt khác, do Dịch Covid nên các nhà đầu tư từ Cộng hòa Liên bang Đức chưa sang Việt Nam để làm việc được.UBND huyện Hương Sơn đã có Văn bản số 718/UBND ngày 20/6/2019 thông báo cho các hộ dân bị ảnh hưởng tiếp tục thực hiện canh tác trên diện tích đất đã thu hồi. Thời gian tới UBND tỉnh sẽ đôn đôc, chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ Nhà đầu tư sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án.

BBT

    Ý kiến bạn đọc