Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Bầu cử ĐBQH Hà Tĩnh ở đơn vị số 3
EmailPrintAa
14:58 08/04/2021

Sáng 8/04/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 03 (gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang) đã họp để phân công nhiệm vụ thành viên Ban.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo, các thành viên của Ban bầu cử ĐBQH đơn vị số 03 cùng dự

Ban bầu cử ĐBQH ở đơn vị bầu cử số 3 có 15 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh làm Trưởng ban; 3 Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải và Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức.

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng: Các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh được triển khai đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, thời gian , theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 60 người ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND thị xã; đối với phường, xã có 300 người ứng cử để bầu 150 đại biểu HĐND phường, xã

Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang: Việc xử lý các tồn đọng liên quan đến đất lâm nghiệp còn nhiều vướng mắc, đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ các đơn vị xử lý

Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 03 có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các tổ bầu cử chuyển đến.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: Hiện nay, huyện Hương Sơn đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và chuẩn bị hiệp thương lần thứ ba

Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức: Thời gian qua huyện Đức Thọ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, xác định các lĩnh vực, đơn vị phức tạp khó khăn để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo ; đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử Quốc hội khóa XV

Bên cạnh đó, Ban có nhiệm vụ nhận và chuyển đến Uỷ ban bầu cử tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội; nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia hoặc theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử cùng cấp; chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội đến Uỷ ban bầu cử tỉnh…

Ban có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện Đức Thọ; Văn phòng làm việc đặt tại Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện Đức Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Các đơn vị cần rà soát các vụ việc phức tạp trên địa bàn để tham mưu cho tỉnh giải pháp xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

Tại cuộc làm việc, các đơn vị đã báo cáo tình hình công tác bầu cử trên địa bàn các đơn vị; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử; một số khó khăn, vướng mắc trên địa bàn...

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 03 Trần Tú Anh đề nghị các thành viên Ban bầu cử thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các nội dung công việc, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 03 Trần Tú Anh kết luận cuộc họp

Chú trọng công tác chỉ đạo, đôn đốc địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa cuộc bầu cử cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của mình đi bầu cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử; hướng dẫn cụ thể việc trang trí điểm bầu cử, việc lập, niêm yết danh sách cử tri; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; tập trung kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các vụ việc tồn tại, vướng mắc trên địa bàn…

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc