Trưởng BanTổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Tĩnh
EmailPrintAa
11:58 27/03/2021

Sáng 26/3/2021, Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và Bí thư Thành ủy Thành phố Dương Tất Thắng chủ trì buổi làm việc.

Chuẩn bị cho công tác bầu cử, Ban Thường vụ Thành ủy đã soát xét thực tế tình hình cơ sở, địa bàn dân cư...để chỉ đạo UBND Thành phố và UBND các phường, xã thành lập Ủy ban bầu cử các cấp đảm bảo đúng thời gian quy định (hoàn thành trước ngày 12/01/2021); theo đó, Thành phố đã ban hành quyết định thành lập 09 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; các phường, xã đã ban hành quyết định thành lập 79 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại các đơn vị bầu cử. Đến nay, Thành phố đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử HĐND thành phố, phường, xã; danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố, phường, xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Chủ tich HĐND Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại thành phố thời gian qua

Về kết quả hiệp thương lần 2, đại biểu HĐND Thành phố được giới thiệu là 58 người, trong đó, cơ cấu nữ 21 người, đạt tỷ lệ 36%; ứng cử là trẻ (dưới 40 tuổi): 15 người, tỷ lệ 26%; ứng cử là người ngoài đảng: 6 người, tỷ lệ 10%; ứng cử là người Tôn giáo: 2 người, tỷ lệ 3%; tái cử 13-16 người, tỷ lệ 43-53% tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu được bầu của cấp xã là 337; tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 665.

Ban chỉ đạo, các đoàn công tác, đoàn kiểm tra về bầu cử của thành phố Hà Tĩnh thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, xác định lĩnh vực, đơn vị phức tạp, khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạọ kịp thời.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Đề nghị Thành phố quan tâm bố trí thêm phần kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các nội dung chi cho công tác bầu cử

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Tĩnh cũng đã thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, gắn với công tác tuyên truyền bầu cử; thực hiện lồng ghép với hoạt động của các ban ngành đoàn thể. Bản tin Thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, các phường xã: cập nhật đăng tải bài viết, văn bản về công tác bầu cử. Ngoài ra các diễn đàn mạng, Zalo...của thành phố đã tiếp tục phát huy, truyền tải các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử; Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. Ngoài ra, thành phố cũng đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự tăng cường bám cơ sở, nắm chắc tình hình; xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh, ổn định tình hình. Đến nay, công tác an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Đề nghị Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy quan tâm, hỗ trợ và phối hợp nắm địa bàn phụ trách để chỉ đạo các xã phường triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng đại biểu HND, đặc biệt quan tâm chỉ đạo ở một số đơn vị vừa sáp nhập, khó khăn trong các nhiệm kỳ trước ; tập trung chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo Luật định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu phân tích làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, nhất là vấn đề an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại...  nhằm bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của thành phố Hà Tĩnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thành phố phát huy kết quả, kinh nghiệm bầu cử nhiệm kỳ trước để triển khai công tác bầu cử đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra để triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử tốt hơn. Ngoài ra, thành phố cần tập trung cao công tác đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử.

Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền để khơi dậy niềm tin của Nhân dân; thực hiện các nội dung còn lại của quy trình bầu cử, nhất là việc lấy ý kiến của tri nơi cư trú bởi thành phố là địa bàn có só lượng ứng cử viên đông nhất vè số lượng và đa dạng về thành phần. Ngoài ra, cần chủ động nắm chắc tình hình cở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn, nhất là ở các địa phương có nhiều đơn thư, tiềm ẩn bất ổn về an ninh trật tự./.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc