Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (Nhiệm kỳ 2016-2021)
EmailPrintAa
09:51 24/10/2018

Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (Nhiệm kỳ 2016-2021)

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

Phạm Xuân Phú

Chánh Văn phòng

Mail: xuanphu.dbnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913294088

Phạm Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng

Mail: phamnghia.dbnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0946329696

Trần Đình Trọng

Phó Chánh Văn phòng

Mail: dinhtrong.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0918492588

PHÒNG CÔNG TÁC QH

Trương Quang Đức

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

Mail: quangduc.qh@hatinh.gov.vn

ĐT: 0934.477.299

Trần Hữu Quý

Chuyên viên

Mail: huuquy.qh@hatinh.gov.vn

ĐT: 09131946888

Trần Thị Nhung

Chuyên viên

tMail: rannhung.qh@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948918463

Nguyễn Thúy An

Chuyên viên

Mail: thuyan.qh@hatinh.gov.vn

ĐT: 0949875282

PHÒNG TỔNG HỢP TT-DN

Phan Trung Kiên

Trưởng phòng

Mail: trungkien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0945235666

Nguyễn Việt Dũng

P. Trưởng phòng

Mail: vietdung.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0978586342

Đặng Thế Anh

Chuyên viên

Mail: dangtheanh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0913.936.186

Lưu Văn Thành

Chuyên viên

Mail: luuthanh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0917356722

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Chuyên viên

Mail: nguyenxuanhoa.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0972.533.366

PHÒNG CÔNG TÁC HĐND

Bùi Thị Hồng Sâm

Trưởng phòng

Mail: hongsam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0946796768

Lê Ngọc Hà

Phó trưởng phòng

Mail: lengocha.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0912.070.574

Trương Thị Liên

Phó trưởng phòng

Mail: truongthilien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948. 139.488

Lê Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Mail: lehuyentrang.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948.279.587

Đặng Thị Quỳnh Thơ

Chuyên viên

Mail: quynhtho.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0912128591

Đặng Xuân Nam

Chuyên viên

Mail: dangxuannam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.933.778

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên

Mail: hoangvannam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0982.467.535

PHÒNG HC-TC-QT

Trần Đình Tuấn

Trưởng phòng

Mail: trandinhtuan.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.294.216

Trần Đình Thắng

P. Trưởng phòng

Mail: trandinhthang.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.071.132

Đặng Thị Quỳnh

P. Trưởng phòng

Mail: dangthiquynh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0948.802486

Vũ Thế Vinh

Kế toán trưởng

Mail: vuthevinh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0973.993.399

Võ Thị Bích Diện

Kế toán

Mail: bichdien.hdnd@hatinh.gov,vn

ĐT: 0936494759

Hồ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Mail: hohien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0975.891.954

Lê Thị Hà

Chuyên viên

Mail: leha.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0911689997

Vũ Thành Hưng

Nhân viên

Mail: thanhhung.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0914512268

Thái Thị Bích Diệu

Văn thư

hdndtinh@hatinh.gov.vn

02393.853032

Fax: 02393.859162

VP

    Ý kiến bạn đọc