Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
EmailPrintAa
21:58 22/08/2019

Chiều 22/8/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn chủ trì đã tiến hành họp Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hoài Sơn phát biểu

Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông phát biểu

Thực hiện chương trình giám sát cũng sẽ tập trung vào nội dung về thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019 của UBND tỉnh, các sở, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan... Đồng thời, tập trung làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và việc xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan; xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trong thời gian tới.

Phó giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đặng Ngọc Diệp phát biểu

Đoàn dự kiến sẽ tiến hành giám sát tại các huyện, thị xã, sở, ngành như: huyện Hương Khê và thị xã Hồng Lĩnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn; Các đợn vị thuộc Sở LĐTB&XH gồm: Làng trẻ em mô côi Hà Tĩnh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật; Quỷ bảo trợ trẻ em và Văn phòng Công tác xã hội; UBND tỉnh và các sở, ngành LĐTB&XH, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Công an, Nội vụ, Tài chính, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, các thành phần tham dự đã góp ý về thành phần tham gia bổ sung thêm một số nội dung; cách tiếp cận các vấn đề của chương trình giám sát.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của các thành viên đoàn giám sát để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, nội dung giám sát và báo cáo tại các địa phương, đơn vị. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Tổ thư ký sẽ nghiên cứu, tập hợp, tổng hợp các tư liệu, tài liệu, báo cáo và thông tin liên quan của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi tới đoàn giám sát.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc