Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
14:05 09/12/2019

Câu hỏi: Nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới từ trung tâm xã vào Đồn biên phòng Phú Gia; đường Hà Linh - Phúc Trạch đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê

Trả lời:

- Dự án Nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới từ trung tâm xã vào Đồn biên phòng Phú Gia đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai (Văn bản số 4246/UBND-GT ngày 28/6/2019). Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục dự án theo quy định để làm cơ sở triển khai dự án trong thời gian tới.

- Dự án đường Hà Linh - Phúc Trạch đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn NSTW với tổng số vốn 90 tỷ đồng. Tuy vậy, do hạn mức vốn NSTW được giao hằng năm chưa đảm bảo theo tiến độ nên chưa cân đối được nguồn vốn để khởi công dự án. Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành TW để bổ sung hạn mức kế hoạch năm và cân đối, triển khai dự án.

BBT

    Ý kiến bạn đọc