Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh)
EmailPrintAa
09:25 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành và tổ chức bàn giao hai công trình Hồ Bàu tiên và Tiểu công viên Bình Lạng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng

Công trình Tiểu công viên Hồ điều hòa Bình Lạng và Hồ điều hòa Bắc Hồng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; được khởi công trong năm 2018 và cơ bản hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt trang thiết bị trong năm 2019. Đến nay, cả 02 công trình đã có biên bản bàn giao hồ sơ cho UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp để soát xét khối lượng, vật tư thiết bị lắp đặt, khắc phục các tồn tại được chỉ ra tại công trình để bàn giao đảm bảo đúng yêu cầu quản lý chất lượng công trình theo quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc