Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri Hương Khê)
EmailPrintAa
13:40 09/12/2019

Câu hỏi: Về kiến nghị tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm tồn đọng đất ven hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê

Trả lời:

Việc này, năm 2017, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành (Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 14/4/2017). Xác định tính chất phức tạp của nội dung thanh tra, Đoàn Thanh tra trình xin ý kiến Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo tỉnh; tranh thủ ý kiến của sở chuyên ngành về lĩnh vực đất đai, tham vấn ý kiến Tòa án nhân dân tỉnh và một số ngành chức năng về phương án xử lý. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đã nhiều lần trực tiếp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể. Đoàn thanh tra đã trực tiếp làm việc với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hương Khê, UBND thị trấn Hương Khê và các ban, ngành liên quan của huyện.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Thanh tra tỉnh và Đoàn Thanh tra, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 351/KL-UBND ngày 09/10/2019 về việc giao, cấp đất cho một số trường hợp ở khu vực hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê. UBND huyện Hương Khê đang phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung kết luận.

BBT

    Ý kiến bạn đọc